I samarbete med House of Soul och Purohotel så kör Storholmen Event igång i Palma. Om du är i Palma 17/11 så ta med flyern nedan och var med på partyt! HOS promo Flyer Final

Läs mer

03/11 i Uncategorized

Storholmen Holding AB är moderbolag till samtliga i Storholmengruppen ingående bolag. ÅR för 2016 visar på fortsatt mycket god tillväxt och efter ett år av stora investeringar redovisas i stort sett ett +/–nollresultat. 2016_StorholmenHolding

Läs mer

08/09 i Uncategorized

Hoppas att ni har det bra i sommarvärmen och njuter i fulla drag! Snart är det dax att sätta full fart framåt igen, och jag vet att många styrelser ska påbörja arbetet med upphandling av ny förvaltare. Kanske har ni tagit del av våra sommarbrev där vi beskriver hur vi tänker och jobbar i förhållande… Read more »

Läs mer

21/07 i Uncategorized

Under 2016 tjänade Storholmens kunder inte mindre än 2,2 miljoner kronor extra! Den summan motsvarar vad en genomsnittlig förvaltare i Storholmens storlek debiterar genom påslag på leverantörers fakturor, får i årsslutsbonusar från leverantörer och tar ut i avgifter/räntenetto på föreningarnas egna pengar på förvaltarens s.k. klientmedelskonto. Storholmen har inga påslag, tar inte emot årsslutsbonusar och… Read more »

Läs mer

05/07 i Uncategorized

Storholmengruppen utmanar och växer. Vi har fullt fokus på att göra förvaltningen av landets bostadsrättsföreningar bättre. Därför arbetar vi enträget med att själva bli bättre. Vårt sätt att arbeta och vara väcker uppmärksamhet, vilket är oerhört stimulerande. Vi får också frågor om förvärv eller om vi önskar bli förvärvade. Svaret är enkelt. Vi är glada… Read more »

Läs mer

16/02 i Uncategorized

Det är mer stor glädje Storholmengruppen stänger ytterligare ett mycket framgångsrikt år. Under 2016 växte förvaltningsdelarna med 23%. Borätt Forum växte med 40% totalt och antalet betalande prenumeranter med 300%. Storholmengruppen strävar efter att göra förvaltningen av landets bostadsrättsföreningar bättre. Storholmengruppen slog in på sin nya bana för exakt 4 år sedan. Sedan dess har… Read more »

Läs mer

30/12 i Uncategorized

Som ett resultat av de förvärv och sammanslagningar som sker med förvaltningsbolag och fastighetsskötselbolag inblandade så har det visat sig att kunderna kommer i kläm. När ett köp av ett annat bolag genomförs så vill den nya ägaren snabbt “hämta hem” investeringen och det påverkar kvaliteten i de tjänster som ska levereras. Konsekvensen blir att… Read more »

Läs mer

22/12 i Uncategorized

Ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar är ett gissel med massor av extra debiteringar från era förvaltare. Men det behöver inte vara så. Storholmen erbjuder “Ekonomi Total”, som omfattar det som föreningen behöver och till FAST PRIS. Om du är nöjd eller missnöjd med din ekonomiska förvaltning spelar ingen roll. Du bör ändå höra av dig. Storholmen… Read more »

Läs mer

01/11 i Uncategorized

Storholmen har under ett par års tid “outsourcat” sin kvalitetskontroll. Hur kan man låta någon annan kontrollera kvaliteten? Jo, genom att, som Storholmen, be några kunder utföra den. Storholmen har idag inte mindre än 3 kvalitetscontrollers som aktivt arbetar med att ge feedback och föreslå förbättringar. Det lär inte finnas många andra företag som gör… Read more »

Läs mer

24/09 i Uncategorized