Storholmen Förvaltnings kunder har haft 50-åriga underhållsplaner i många år. Tillsammans med kunderna har vi anpassat underhållsplanen till moderna krav, varav ett är att planen ska sträcka sig över 50 år.

Vi levererar planen med en teknisk detaljnivå som passar styrelsen. Det finns med andra ord utrymme för anpassning efter styrelsens kunskapsnivå. En underhållsplan som är för detaljerad blir sällan begriplig och fyller därmed inte sitt syfte. Planen måste vara begriplig för de som ska fatta beslut baserat på den, dvs styrelsen.

Att upprätta en ny underhållsplan kostar en slant. Det är självklart. Planen bör göras i Excel vilket är ett fantastiskt verktyg som alla har och därmed kostar planen inget efter att den är upprättad. Excel medger också att styrelsen kan jobba med planen utan stöd vilket kan vara viktigt i t ex budgettider. När den nya planen väl är gjord så ska planen vara gratis.
*) Det är vad vi menar med att underhållsplanen ska vara gratis. Allt annat är överkurs och kostar mer än det smakar.

Storholmen Förvaltning fixar planen till rätt kostnad, utan tillkommande årliga avgifter och anpassad till den nivå som styrelsen behöver. Hör av er till oss så lämnar vi, på 10 minuter, ett fast pris på en ny underhållsplan.

På återhörande inom kort,

Anette Ullberg
070-119 31 31
anette.ullberg@storholmen.se
Storholmen Förvaltning

Kontakta oss