Hej,

Välkommen att ta del av Storholmen Förvaltnings FAFF-dokument, ett genomarbetat upphandlingsunderlag framtaget specifikt för bostadsrättsföreningar. Ett efterfrågat stöd för att enklare få jämförbarhet i utvärderingen av intagna offerter.

Storholmen Förvaltning har tagit fram FAFF:en (Förenklad AFF) för att underlätta processen att handla upp ny förvaltning genom att anpassa den för föreningens behov, och viktiga ingredienser som man generellt inte tänker på att fråga efter.

Här finner du beskrivningar på viktiga delar som bör ingå i förfrågan:

 • Objektsbeskrivning och hygienfaktorer
 • Rutiner och instruktioner
 • Handlingar
 • Inkomster och inbetalningar
 • Utgifter och utbetalningar
 • Budgetering, rapportering, bokslut och bokföring
 • Skatter och myndighetsuppgifter
 • Finansiering
 • Bostadsrättsinnehavare/hyresgäster
 • Övrig administration
 • Underhållsplan
 • Fastighetsgenomgång
 • Rapportering
 • Tillkommande tjänster som inte ingår i fast arvode

Nu kan du kostnadsfritt ladda ner dessa dokument från Storholmens Förvaltnings hemsida här så att ni i styrelsen kan använda dem som underlag när förfrågningar ska göras till upphandlingen. FAFF-dokumenten finns som underlag för upphandling av Ekonomisk förvaltning, Teknisk förvaltning, Driftansvarig förvaltning, Fastighetsskötsel och Lokalvård.

Vi vet att många skjuter upp sitt val av ny förvaltare till slutet av året, vilket gör att uppstartsprocessen påbörjas i december eller i början av januari. Erfarenhetsmässigt så vet vi att ett beslut i god tid ger mer tid för övertagandeprocess och såklart mindre stress för oss alla inblandade.

Läs mer på Storholmens Förvaltning hemsida:
https://www.storholmen.se/bli-kund/

På återhörande inom kort,

Anette Ullberg
070-119 31 31
anette.ullberg@storholmen.se
Storholmen Förvaltning

Kontakta oss