Renoveringar i bostadsrätter har ökat markant senaste åren och det ligger i föreningens intresse att ha koll på dokumentationen om vad som har gjorts under en renovering. Storholmens renoveringsregister är ett bra sätt att behålla dokumentationen på ett och samma ställe oavsett om styrelsemedlemmar byts ut.

Kontakta Driftansvarig Förvaltning på 08-52025200 eller info@dwoqdirect.se för att få veta mer om hur det skulle gå till för just er förening.

Kontakta oss