Fastighetsskötsel för brf
– husets ögon och öron!

Rondering och felavhjälpande underhåll i bostadsrättsföreningens fastigheter och lokaler

Fastighetsskötsel i en brf

Våra Fastighetsskötare jobbar i tre team, norr, söder och city och alla kunder har en ansvarig fastighetsskötare som ronderar bostadsrättsföreningen regelbundet och kommer överens med styrelsen om vilken dag som passar bäst. Föreningen kommer att lära känna hela sitt team vilket är en trygghet, skötseln rullar alltid på som vanligt oavsett semester eller sjukdom. Våra fastighetsskötare tar inte heller ut bilersättning och gör inga påslag på underleverantörsarbeten och varuinköp.

Ronderingen ger också våra fastighetsskötare en bild av vad som behöver åtgärdas och vad som ska tas upp med den tekniska förvaltningen och den driftansvariga förvaltningen. Enklare underhåll så som att byta glödlampor ingår i det fasta arvodet. Felavhjälpande underhåll i föreningen debiteras separat.

Felanmälan i brf

När någon gör en felanmälan så utfärdar DWOQ Direct en arbetsorder som når fastighetsskötarteamen via deras app i telefonen. Våra fastighetsskötare kommer att återkoppla till den som felanmält inom 2 timmar efter att arbetsordern skapats. Fastighetsskötarnas arbetstid är normalt 07-16 måndag till fredag. Fastighetsskötarteamet åtar sig arbete hos boende om föreningen godkänt att så får ske, och om den boende är beredd att betala för det som faller inom ramen för vad medlemen själv ska betala enligt stadgarna. Läs mer om Storholmens fastighetsskötare 2-2-2 här: www.2-2-2.se

side-separator

Ladda ned som PDF

Storholmen Förvaltnings FAFF
(Förenklat avtal för fastighetsförvaltning –
Fastighetsskötsel)

Ladda ned
side-separator