Fastighetsskötsel för brf
– husets ögon och öron!

Rondering och felavhjälpande underhåll i bostadsrättsföreningens fastigheter och lokaler

Återkoppling, återkoppling och återkoppling
Det är vad 3500 föreningar sa till oss när vi frågade vad de saknade mest hos sin fastighetsskötare.

Efter återkopplingen kom vetskapen om att fastighetsskötaren varit på plats, därför återkopplar vi på 2 timmar – enkelt, kundnära och effektivt.

Fastighetsskötsel i en brf
Våra Fastighetsskötare jobbar i tre team; norr, söder och city och alla kunder har en ansvarig fastighetsskötare som ronderar bostadsrättsföreningen regelbundet och kommer överens med styrelsen om vilken dag som passar bäst. Föreningen kommer att lära känna hela sitt fastighetsskötarteam vilket är en stor trygghet för alla boenden. Eftersom vi jobbar i team och aldrig bygger besvärande individberoenden så rullar skötseln alltid på som vanligt oavsett semester eller sjukdom. Individberoendena bygger vi bort genom daglig kunskapsöverföring och med hjälp av vårt egenutvecklade IT-stöd.

Ronderingen ger också våra fastighetsskötare en bild av vad som behöver åtgärdas och vad som ska tas upp med den tekniska förvaltningen och den driftansvariga förvaltningen. Enklare underhåll så som att byta glödlampor ingår i det fasta arvodet. Felavhjälpande underhåll i föreningen debiteras separat.

Våra fastighetsskötare tar inte ut någon bilersättning och gör inga påslag på underleverantörsarbeten eller varuinköp och vi tar inte heller emot några kickbacks från leverantörer.

Felanmälan i brf
När någon gör en felanmälan så utfärdar DWOQ Direct en arbetsorder som når fastighetsskötarteamen via deras app i telefonen. Våra fastighetsskötare kommer att återkoppla till den som felanmält inom 2 timmar efter att arbetsordern skapats.

Fastighetsskötarteamet kan även åta sig arbete hos de boende om föreningen godkänt att så får ske, och om den boende är beredd att betala för det som faller inom ramen för vad medlemmen själv ska betala enligt stadgarna. Fastighetsskötarnas arbetstid är normalt 07-16 måndag till fredag.

Vi strävar alltid efter att bli bättre
Vi är stolta över det jobb vi utför och vi strävar hela tiden efter att bli bättre. Därför ställer vi upp med vite om vi gör missar och inte rättar till missen. Skulle du trots det inte vara nöjd så ska det vara lätt att byta förvaltare, därför har vi 3 månaders uppsägningstid och inga avtal som binder fast kunderna.

Välkommen till oss på Storholmen Förvaltning.

Vill du veta mer om Storholmen Förvaltnings moderna fastighetsförvaltning?

Kontakta mig
side-separator

Ladda ned som PDF

Storholmen Förvaltnings FAFF
(Förenklat avtal för fastighetsförvaltning –
Fastighetsskötsel)

Ladda ned
side-separator