Underhållsplanen är föreningens viktigaste styrdokument tillsammans med budgeten. Dessa två dokument gifter ihop sig på hösten och beskriver var för sig nästa års aktiviteter.

När det gäller underhållsfrågorna så handlar det ofta om stora belopp, belopp som måste tas hänsyn till i nästa års budget. Därför blir det helt avgörande att de poster som tas upp i underhållsplanen är de som gäller och som budgeten baseras på.

Det fungerar alltså inte att ha en undermålig underhållsplan som inte tar upp de stora aktiviteter som ska genomföras nästa år eftersom risken är överhängande att dessa då inte ges rätt utrymme i budgeten. Vips sitter styrelsen där med ett projekt i miljonklassen som inte är med i underhållsplanen och därmed inte i budgeten. Sånt får helt enkelt inte hända.

Ställ därför krav på den tekniska förvaltaren att a) den gör sitt jobb noggrant och b) att alla aktiviteter som ska ske verkligen finns med i underhållsplanen. Ställ också krav på den ekonomiska förvaltaren att den lika noggrant tar med dessa poster i budgetförslaget som presenteras för styrelsen under hösten. Förvaltningen får inte ens misstänkas för att missa att delge eller i värsta fall mörka fakta för styrelsen.

Ställ krav. Tänk på att det är styrelsen som bestämmer och att det är styrelsen som står ansvarig inför stämman och andra intressenter.

Välkommen till Storholmen Förvaltning med funderingar och frågor om hur din förening bäst kan förvaltas. Vi har 30 års erfarenhet av att utmana och leverera förvaltning. Och vi är transparenta. Allt vi gör vet du om.

På återhörande inom kort,

Anette Ullberg
070-119 31 31
anette.ullberg@storholmen.se
Storholmen Förvaltning

Kontakta oss