Arbeta effektivtBra och effektiva beslut bygger på att rätt kunskap finns runt styrelsebordet. Detta säkras genom att rekrytera rätt individer till styrelsen men också genom att säkra att kunskapsutvecklingen i styrelsen sker löpande.

Ett tips kan därför vara att följa upp hur pass utvecklande mötena upplevs av styrelsemedlemmarna. Storholmens erfarenhet är tydlig: om styrelsens medlemmar upplever att lärande sker så upplevs styrelsearbetet roligare och intressantare. Dessutom blir beslutsfattandet effektivare.

Att styrelsen fattar välgrundade beslut och snabbt, är något som sprider sig i föreningen och ger respekt. Bilden av en styrelse som har koll och är strukturerad inger förtroende och ökar intresset hos medlemmar i föreningen att vara med i styrelsen. Att öka intresset för att deltaga i styrelsearbetet är viktigt.

De styrelser som Storholmen arbetar med lär sig snabbt och utvecklar sig. Hela vårt sätt att arbeta bygger på kunskapsöverföring och kunskapsutveckling. Vi är den förvaltare som utvecklar styrelsen och föreningen, något som vi är stolta över och som vi vet är en viktig poäng när vi väljs som förvaltare.

På återhörande inom kort,

Anette Ullberg
070-119 31 31
anette.ullberg@storholmen.se
Storholmen Förvaltning

Kontakta oss