I Sverige hanteras pantsättningar av bostadsrätter inte i ett centralt register, utan av respektive bostadsrättsförening eller dess förvaltare. Storholmen hanterar ert pantsättningsregister och där ingår att vi noterar och avnoterar pantsättningar i enlighet med de uppgifter som inkommer från bankerna.

Varje gång en medlem tar ett lån med sin bostadsrätt som säkerhet blir bostadsrätten pantsatt och en notering görs i föreningens pantsättningsregister. Denna notering kvarstår även om medlemmen flyttar, eftersom pantsättningen följer objektet och inte medlemmen. Med andra ord ligger pantsättningen kvar till dess att banken meddelar förening eller förvaltare att lånet har lösts och att panten därmed ska avnoteras.

När det gäller nya pantsättningar kräver bankerna en bekräftelse från föreningen eller förvaltaren på att sagda pantsättning har noterats, annars är inte lånet giltigt och det betalas heller inte ut. När lånet är löst ska banken skicka ett meddelande om avnotering av pantsättning till föreningen.

Dessvärre är bankerna inte lika pigga på att skicka meddelande om avnotering till föreningen när ett lån löses in som när det tas nya lån. Därför händer det ofta att gamla pantsättningar ligger kvar och då stämmer inte föreningens pantsättningsregister.

Ett generellt problem som vi har uppmärksammat är därför att många avnoteringar, både nu och historiskt, inte har registrerats hos föreningen/förvaltare. Detta kan innebära problem vid överlåtelser eller när en medlem ska ta ett nytt lån, eftersom gamla panter från tidigare innehavare fortfarande ligger kvar vilket kan innebära att nya lån inte beviljas.

Vad kan bostadsrättsföreningen göra åt detta? – Låt oss göra en pantgenomgång åt er!

Kontakta Produktion, ni når oss på 08-520 252 00 eller produktion@dwoqdirect.se.

Kontakta oss