Driftansvarig förvaltning

Driftansvarig förvaltning för brf – avlastar styrelsen så att styrelsearbetet blir mindre tidskrävande

Driftansvarig förvaltning

Driftansvarig förvaltning är ett unikt begrepp för Storholmen. Det driftansvariga förvaltningsteamets yttersta uppgift är att avlasta styrelsen. I och med att ni väljer Storholmen som er förvaltare så kommer därför styrelsearbetet att bli mindre tidskrävande.

Det driftansvariga förvaltningsteamet ansvarar för:

  • Skötseln av er brf sker enligt överenskomna rutiner
  • Rätt underentreprenörer anlitas vid behov
  • Brf föreningens lista på leverantörer uppdateras
  • Styrelsen hålls uppdaterad om vad som sker i föreningen
  • Leverantörsfakturor sakgranskas i de fall arbetet är beställt av Storholmen
  • Brf föreningens stadgar följs av boende och leverantörer
  • Försäkringsärenden startas upp och rätt parter engageras

En viktig del för den driftansvariga förvaltningen är att bidra till ett effektivt styrelsearbete i föreningen. Det kan ske på olika sätt och ibland är en driftansvarig förvaltare med och stöttar i styrelsemötena.

För att kunna vara styrelsens länk till fastighetsskötaren och för att vara uppdaterad på fastigheternas skick så ronderar de driftansvariga förvaltarna brf fastigheten själva var tredje månad. De driftansvariga förvaltarna är de personer, vid sidan av fastighetsskötaren, som styrelsen och föreningen möter oftast. Driftansvariga förvaltare medverkar vid behov på styrelsemöten och avstämningsmöten.

De driftansvariga förvaltarna kommer överens med styrelsen om vilka beloppsgränser som ska gälla för förvaltning och fastighetsskötare, kontaktar underentreprenörer på föreningens leverantörslista och sätter igång dem när arbeten ska göras. Detta gäller även försäkringsärenden. Den driftansvariga förvaltningen upprättar en föreningslista med leverantörer i samråd med brf styrelsen och uppdaterar den vid behov. Den driftansvariga förvaltningen återkopplar till den som sökt dem inom 2 timmar.

>> Läs mer om Juridik och bostadsrättslagen för brf – behöver styrelsen i er bostadsrättsförening hjälp med juridiska frågor?

Vill du veta mer om Storholmen Förvaltnings moderna fastighetsförvaltning?

Kontakta mig
side-separator

Ladda ned som PDF

Storholmen Förvaltnings FAFF
(Förenklat avtal för fastighetsförvaltning –
Ekonomisk förvaltning)

Ladda ned
side-separator