Teknisk förvaltning för brf

Teknisk förvaltning av brf –
”Ingenjören” som arbetar med bostadsrättsföreningens underhållsplan

Teknisk förvaltning för brf

Teknisk förvaltning är ”ingenjören” som arbetar med bostadsrättsföreningens underhållsplan. Det tekniska förvaltningsteamet ser till att underhållsplanen följs och uppdaterar den årligen tillsammans med bostadsrättsföreningens styrelse. I samband med uppdateringen görs en fastighetsgenomgång. Fastighetsgenomgången innebär att fastigheten inspekteras av föreningens tekniska förvaltare årligen. Om bostadsrättsföreningens styrelse vill deltaga så går det naturligtvis bra.

Tekniska förvaltningen tar underhållsplanen med sig till bostadsrättsföreningens ekonomiska förvaltning och tillsammans bygger de budgeten till styrelsen. Tekniska förvaltningen för en aktiv dialog med styrelsen om underhåll och utveckling. Deltagande på styrelsemöten och avstämningsmöten sker efter behov.

Av alla kärnområdena för bostadsrättsförvaltning är detta det område som minst låter sig beskrivas i punktlistor. Den tekniska förvaltningen har mycket karaktären av rådgivning till brf styrelsen, det är kundens unika situation som alltid är utgångspunkten. Det kan gälla tex digitalisering, miljö och energieffektivisering.

Vi strävar alltid efter att bli bättre
Vi är stolta över det jobb vi utför och vi strävar hela tiden efter att bli bättre. Därför ställer vi upp med vite om vi gör missar och inte rättar till missen. Skulle du trots det inte vara nöjd så ska det vara lätt att byta förvaltare, därför har vi 3 månaders uppsägningstid och inga avtal som binder fast kunderna.

Välkommen till oss på Storholmen Förvaltning.

>> Läs mer om Fastighetsskötsel för brf – husets ögon och öron!

side-separator

Vill du veta mer om Storholmen Förvaltnings moderna fastighetsförvaltning?

Kontakta mig
side-separator

Ladda ned som PDF

Storholmen Förvaltnings FAFF
(Förenklat avtal för fastighetsförvaltning –
Teknisk förvaltning)

Ladda ned
side-separator