Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning av brf –
”Ingenjören” som arbetar med bostadsrättsföreningens underhållsplan

Teknisk förvaltning för brf

Teknisk förvaltning är ”ingenjören” som arbetar med bostadsrättsföreningens underhållsplan. Det tekniska förvaltningsteamet ser till att underhållsplanen följs och uppdaterar den årligen tillsammans med bostadsrättsföreningens styrelse. I samband med uppdateringen görs en fastighetsgenomgång. Fastighetsgenomgången innebär att fastigheten inspekteras av föreningens tekniska förvaltare årligen. Om bostadsrättsföreningens styrelse vill deltaga så går det naturligtvis bra.

Tekniska förvaltningen tar underhållsplanen med sig till bostadsrättsföreningens ekonomiska förvaltning och tillsammans bygger de budgeten till styrelsen. Tekniska förvaltningen för en aktiv dialog med styrelsen om underhåll och utveckling. Deltagande på styrelsemöten och avstämningsmöten sker efter behov.

Av alla kärnområdena för bostadsrättsförvaltning är detta det område som minst låter sig beskrivas i punktlistor. Den tekniska förvaltningen har mycket karaktären av rådgivning till brf styrelsen, det är kundens unika situation som alltid är utgångspunkten. Det kan gälla tex digitalisering, miljö och energieffektivisering.

>> Läs mer om Fastighetsskötsel för brf – husets ögon och öron!

side-separator

Ladda ned som PDF

Storholmen Förvaltnings FAFF
(Förenklat avtal för fastighetsförvaltning –
Teknisk förvaltning)

Ladda ned
side-separator