Vanliga förvaltare tar ut i avgifter/räntenetto på föreningarnas, på dina, pengar på förvaltarens klientmedelskonto. Din förening har alltså pengarna på förvaltarens konto.

Storholmen har inte klientmedelskonto och låter föreningarna ha sina egna pengar på sina egna konton. Och det blir alltså fina belopp som Storholmens kunder tjänar.

Summan lär bli högre 2023 med tanke på att räntan går upp kraftigt. Högre ränta innebär ju att andra förvaltare tjänar än mer på dina pengar. Hos Storholmen har din förening pengarna på eget konto och räntan i sin helhet är därför föreningens.

Vi anser inte att en förvaltare ska vara bank. Du skulle knappast gå till banken för att få din förening förvaltad. Eller hur? Nej, det är nog bäst att alla fokuserar sina egna uppdrag.

Vi stolta över vad vi åstadkommit för våra kunder – men definitivt inte nöjda. Räkna därför med mer branschunika och kundvärdeshöjande åtgärder från Storholmen.

På återhörande inom kort,

Anette Ullberg
070-119 31 31
anette.ullberg@storholmen.se
Storholmen Förvaltning

Kontakta oss