Radonmätning

Radonmätning för brf – behöver er bostadsrättsförening hjälp att utföra radonmätning i föreningens fastigheter?

Radon är en luktfri och osynlig gas som kan orsaka lungcancer vid exponering av höga halter och gränsvärdena för inomhusluften i bostäder är 200 Bq/m3. Det är bostadsrättsföreningen som är ansvarig för att radonhalterna är kontrollerade och står även för eventuell radonsanering om halterna är för höga. Om fastigheten är nybyggd och inte har någon registrerad radonmätning eller att det är mer än 10 år sedan senaste mätning genomfördes, bör en ny radonmätning göras. Även kommunen kan kräva att bostadsrättsföreningen undersöker och eventuellt åtgärdar radonhalten i föreningens byggnader. Mätning utförs under den så kallade eldningssäsongen som sträcker sig mellan oktober till april och ska pågå under minst 2 månader.

Storholmen Förvaltning samarbetar med Fixit! som kan hjälpa er med att utföra en radonmätning i bostadsrättsföreningens fastigheter. Dom hjälper till med allt från beställning av dosor till redovisning av resultat till Miljöförvaltningen.

Kontakta Fixit! för mer information: www.s-fixit.se/

Vill du veta mer om Storholmen Förvaltnings moderna fastighetsförvaltning?

Kontakta mig
side-separator

Ladda ned som PDF

Storholmen Förvaltnings FAFF
(Förenklat avtal för fastighetsförvaltning –
Ekonomisk förvaltning)

Ladda ned
side-separator