Från den 1 januari 2023 måste föreningen erbjuda möjligheten till sina medlemmar att sortera matavfall och nu är det hög tid att börja planera för det. Datumet kan variera i olika kommuner, kontrollera vad som gäller hos er.

Vilka förutsättningar för sortering finns i er fastighet? Behöver ni anpassa sophanteringen för att ni ska klara de nya kraven?

Om ni behöver bygga om eller bygga ut era soprum eller hitta andra lösningar för er sophantering så bör ni påbörja arbetet redan nu, dessa åtgärder kan kräva bygglov hos kommunen och därmed dra ut på tiden.

Vi på Storholmen Förvaltning hjälper er att hitta en lösning som fungerar för just er fastighet.

Kontakta oss idag!

Kontakta oss