Projektledning för socialt
intensiva miljöer

Renoveringsprojekt och projektledning för brf – står er bostadsrättsförening inför stora renoveringsprojekt?Storholmen Projekt är specialiserade på att leda renoveringsprojekt åt bostadsrättsföreningar.
Alla bostadsrättföreningar står förr eller senare inför större renoveringsprojekt och dessa är ofta en utmaning för styrelsen.

Det krävs tekniska kunskaper för att förstå vad som behöver göras och vad som måste handlas upp. Men det krävs också kunskaper i entreprenadjuridik eftersom föreningen är juridisk person och därmed inte omfattas av den skyddande lagstiftning som gäller för konsumenter. De regelverk som gäller byggentreprenader, AB04 och ABT06, är utformade med utgångspunkt att entreprenören och beställaren – det vill säga föreningen – är jämbördiga parter. Men så är inte fallet med de flesta bostadsrättsföreningar, där saknas ofta både de tekniska kunskaperna och kunskaperna om entreprenadjuridik.

Vi erbjuder er följande:
Vi har mångårig erfarenhet av upphandling och projektledning av de typer av entreprenader som en bostadsrättsförening måste hantera. Vi har under åren genomfört ett stort antal projekt med bland annat fasadrenoveringar, balkongrenoveringar, takomläggningar, fönsterbyten, dräneringsarbeten, renoveringar av gårdsbjälklag med tätskikt, hissbyten, byten av undercentraler för värme, installation av bergvärmeanläggningar och renovering av elanläggningar.

Storholmen Projekt har inga kopplingar till entreprenörer och tar inga ”kickbacks” från någon. Vi gör inga påslag på entreprenörernas fakturor utan tar bara betalt för våra tjänster. Storholmen Projekt lämnar offert med fasta priser för våra uppdrag, så att föreningen vet i förväg vad vi kommer att fakturera för uppdraget.

Självklart hanterar vi även allt annat som kan behövas för entreprenaden, till exempel inlämnande av bygglov/bygganmälan och anlitande av kontrollansvariga och besiktningsmän. Vi sköter också kontakterna med boende och lokalhyresgäster i den utsträckning ni önskar.

Storholmen erbjuder er också rådgivning om hur ni finansierar ert projekt på bästa sätt.

Referensobjekt projektledning

Hur vi tänker runt projektledning
Vi gör saker tillsammans. Vi skapar. Vi levererar. Kund, leverantör och partner. Ibland blir tjänsten som ska utföras så omfattande att den bli till ett projekt. Projektet har en start och ett slut och är begränsat i tiden. Inte sällan är tidsperspektivet månader eller år. Obeaktat tidsperspektivet så ser vi projektet och tjänsten på samma sätt. Som ett samspel mellan kund, leverantör och partner. Därför bli transparens och kommunikation viktiga delar i projektmodellen.

Omsätta tänket till praktisk handling
Storholmen Projekt har sin uppfattning om hur en projektmodell ska vara. Därför har vi en egen. Projektmodellen tar hänsyn till att många parter är inblandade och ska få komma till tals. Projektmodellen är dessutom helt transparent och ger kunden total kontroll över projektets status – i real tid. Det finns heller inga påslag eller kickbacks i vår projektmodell vilket sparar enorma summor för våra kunder. Vår projektmodell bygger på att vi som projektledare ska leva på vårt eget kunnande – inte på andras.

Varför Storholmen Projekt
Inget är så oomtvistat som att projekt alltid drar ut på tiden och kostar mer än den initiala planen säger. Det är sant och det ligger i många projekts natur att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att förutse vad som kommer att hända under ett projekt. Men, och det är viktigt, när det händer så gäller det att ha en projektledare som är på din sida och att projektet är transparent och väldokumenterat. Då blir de påföljande diskussionerna så mycket enklare.

Vi säger inte att de projekt vi leder inte drar ut på tiden ibland. Men vi säger däremot att när så sker så är vi på samma sida och tar utmaningarna tillsammans.

Har ni ett projekt ni behöver hjälp mer eller vill ni veta mer om våra tjänster, hör av er till oss på projekt@storholmen.se eller 08-520 252 06 för att diskutera just er projekt och få en kostnadsfri offert på projektledning.

Kontakta Storholmen Projekt

EED – Energy, Environment & Digitalisation

EED – Energy, Environment & Digitalisation av fastigheter är just nu stora utmaningar för landets fastighetsägare och kommer att vara under de närmaste åren.

side-separator