Renoveringsprojekt och
projektledning för brf

Renoveringsprojekt och projektledning för brf – står er bostadsrättsförening inför stora renoveringsprojekt?

Alla bostadsrättföreningar står förr eller senare inför större renoveringsprojekt och dessa blir ofta en utmaning för brf styrelsen. Det krävs både tekniska kunskaper för att förstå vad som behöver göras, vad som måste upphandlas och det krävs också kunskaper i entreprenadjuridik eftersom brf föreningen är juridisk person och därmed inte omfattas av den skyddande lagstiftning som gäller för vanliga konsumenter.

Storholmen Förvaltning har mångårig erfarenhet av renoveringsprojekt för bostadsrättsföreningar och vi samarbetar med Borätt forum Projekt, som är experter på upphandling och projektledning av de typer av entreprenader som en bostadsrättsförening behöver hantera. Borätt forum Projekt har under åren genomfört ett stort antal projekt med bland annat olika typer av fasadrenoveringar och målning av fasader, balkongrenoveringar, gjutning av balkonggolv, byte av balkongräcken, reparationer av tak och takomläggningar och renovering av fönster samt fönsterbyten i både små och stora brf-föreningar.

De har även stor erfarenhet av dräneringsarbeten, renoveringar av gårdsbjälklag med tätskikt, hissbyten, byten av undercentraler för värme, installation av bergvärmeanläggningar, renovering av elanläggningar, renovering och omgjutning av olika typer av betongkonstruktioner, garagerenoveringar och kulvertbyten.

Självklart hanteras även allt annat som kan behövas för entreprenaden, till exempel inlämnande av bygglov/bygganmälan och anlitanden av kontrollansvariga och besiktningsmän. I samband med detta hanterar även Borätt forum Projekt alla kontakter med boende och entreprenör.

Läs mer om Borätt forum Projekt här: borattforum.se/boratt-forum-projekt/

Vill du veta mer om Storholmen Förvaltnings moderna fastighetsförvaltning?

Kontakta mig
side-separator

Ladda ned som PDF

Storholmen Förvaltnings FAFF
(Förenklat avtal för fastighetsförvaltning –
Ekonomisk förvaltning)

Ladda ned
side-separator