OVK – obligatorisk
ventilationskontroll

OVK – obligatorisk ventilationskontroll för brf –
är det dags att kontrollera ventilationen i föreningens fastigheter?

Fungerar ventilationen i föreningens fastigheter som den ska? Har ni problem med dålig luft och lukt i lägenheterna? Obligatorisk ventilationskontroll – OVK – ska genomföras regelbundet för att säkerställa att inomhusklimatet är bra och att ventilationen fungerar.

Det är fastighetens ägare, bostadsrättsföreningen, som är ansvarig för att OVK utförs inom lagstadgat tidsintervall och att eventuella brister åtgärdas. Ibland är det även dags för en kanalrengöring och då är det lämpligt att utföra detta samtidigt. Om kraven på OVK-besiktning inte uppfylls eller att brister åtgärdas, kan kommunens byggnadsnämnd förelägga ägaren att åtgärda detta.

Storholmen Förvaltning Teknik kan hjälpa er med upphandling av OVK och planering inför genomförande. I samband med detta hanteras även alla kontakter med boende och entreprenör.

Vill du veta mer om Storholmen Förvaltnings moderna fastighetsförvaltning?

Kontakta mig
side-separator

Ladda ned som PDF

Storholmen Förvaltnings FAFF
(Förenklat avtal för fastighetsförvaltning –
Ekonomisk förvaltning)

Ladda ned
side-separator