Juridik och
bostadsrättslagen

Juridik och bostadsrättslagen för brf – behöver styrelsen i er bostadsrättsförening hjälp med juridiska frågor?

Alla bostadsrättföreningars styrelse måste förr eller senare hantera frågor av juridisk karaktär gällande förhållandet mellan föreningen och medlemmarna i en brf samt mot externa kontakter och leverantörer. Det kan handla om allt från avtalsfrågor mellan brf:en, leverantörer och hyresgäster till omförhandling av hyra, både för bostadsrättföreningens hyreslägenheter och upprättande av hyresavtal och uppsägning av hyresavtal för kommersiella lokaler samt avtal för parkeringsplatser och garage.

Alla bostadsrättsföreningar behöver också tidvis ha en genomgång av stadgarna och stadge-revidering så att stadgarna följer bostadsrättslagen samt att andra fördelaktiga skrivelser finns med. Ibland behöver styrelsen även behandla svårare störningsärenden i bostadsrättföreningen, osämja bland grannar, tvister och komplicerade försäkringsskador, då kan det underlätta för brf styrelsen att få professionell juridisk hjälp.

Storholmen Förvaltning samarbetar med Borätt Forum Styrelsesupport som hjälper till att göra styrelsens arbete enklare och effektivare. Borätt Forum Styrelsesupport är experter på styrelsearbetet och är regelbundet med i olika brf styrelsemöten (digitalt), som extra stöd när en bostadsrättsförening behöver det. Borätt Forum erbjuder även olika utbildningar för brf styrelsen och utbildningarna kan även skräddarsys på begäran. Utbildningarna genomförs av experter i Storholmen Förvaltnings lokaler eller digitalt om så önskas.

>> Läs mer om vad föreningen ska kräva av sin nya förvaltare – tips i upphandlingstider

Vill du veta mer om Storholmen Förvaltnings moderna fastighetsförvaltning?

Kontakta mig
side-separator

Ladda ned som PDF

Storholmen Förvaltnings FAFF
(Förenklat avtal för fastighetsförvaltning –
Ekonomisk förvaltning)

Ladda ned
side-separator