XUQ Consulting har analyserat förvaltningskostnaderna för de 60 största föreningarna i Stockholm. Resultatet är minst sagt uppseendeväckande.

Hypotesen i XUQs analys var att de större föreningarna faktiskt åtnjuter bättre arvodesnivåer. Men den hypotesen gavs inget stöd i XUQs analys. Självklart betalar en stor förening större summor men när XUQ jämförde på grunddatanivå så blev resultatet att förvaltningen är relativt sett dyrare för större föreningar. XUQs analys indikerar att stora föreningar potentiellt kan sänka förvaltningskostnaderna med 40%.

Slutsatserna i analysen visar förutom faktiska data om kostnadsnivåer och utveckling av förvaltningskostnaderna sedan 2013, även vilka faktorer som mest troligtvis är orsakerna till att förvaltningskostnaderna är på den relativt höga nivå som analysen visar.

Storholmen Förvaltning arbetar inte med påslag, provisionsfakturor eller klientmedelskonto. Det är vi stolta över. Än mer stolta är vi över att vi, trots att vi tackar nej till dessa stora intäktskällor, har högsta kredit-värdighet, AAA-rating.

Känner ni att ni vill prata mer om hur Storholmen Förvaltning resonerar och agerar så är ni välkomna att kontakta mig. Och skulle ni snabbt vilja byta förvaltare så erbjuder vi en ”leasinglösning” som gör att föreningen kan lämna er nuvarande förvaltare på dagen utan att det kostar extra. Vi tar över såväl teknisk- som ekonomisk förvaltning på två veckor.

Med vänlig hälsning och på återhörande,

Anette Ullberg
070-119 31 31
anette.ullberg@storholmen.se
Storholmen Förvaltning

Kontakta oss