flower-logo optSamarbete och dialog är nyckelord för en bra förvaltning. Det har vi insett och tagit fasta på. För det hela är ju rätt självklart: styrelsen, förvaltaren och partner är ju de tre parterna som är inblandade i förvaltningen av föreningen. Konstellationerna kan vara olika beroende på vad som ska göras men det som alltid gäller är att dialogen ska hållas på bästa möjliga nivå.

Den verkliga effektiviteten i ett samarbete nås när dialogen är öppen, fri och tydlig. Och vad kan vara mer tydligt än det som är transparent? Därför är Storholmens system transparent, du som styrelsemedlem ser i realtid i er egen portal vad som händer i olika ärenden. I Storholmen är vi så transparenta som det överhuvudtaget går.

Transparens gör alltså att inblandade parter ser vad som händer i ett ärende och lätt kan anpassa den egna insatsen. Transparens gör förvaltningen effektivare.

Transparens på riktigt betyder alltså effektivitet. Och lägg därtill att eftersom du ser vad som händer i ärenden så kan du enkelt bidra till en effektivare förvaltning. Och när du ger ditt bidrag i vår portal, t ex genom att lägga till information i ett ärende så det löses snabbare, så tjänar föreningen poäng, poäng som i slutet av året översätts till rabatt på föreningens fasta förvaltningsarvode. Rätt tjusigt eller hur?

På återhörande inom kort,

Anette Ullberg
070-119 31 31
anette.ullberg@storholmen.se
Storholmen Förvaltning

Kontakta oss