Kundtjänst & felanmälan

Kundtjänst och felanmälan
– Styrelsen ser alla ärenden i realtid i Storholmen Förvaltnings kundportal

DWOQ Direct

Detta är Storholmen Förvaltnings kundtjänst och felanmälan. Alla felanmälningar som görs till oss gällande en bostadsrättsförening registreras av DWOQ Direct i Storholmens system oavsett om de kommer in via fastighetsskötaren, via mail, telefon eller kommer in via webbsidan. I och med att en arbetsorder registrerats i Storholmens system så kan styrelsen se orderns hantering i realtid via bostadsrättsföreningens kundportal. Kundportalen visar alla ärenden, med alla tillhörande dokument inscannade och inför uppföljning och möten kan styrelsen enkelt hämta information, statistik och rapporter där.

DWOQ Direct svarar också för andra ärenden än de som rör skötseln. 08-520 252 00 är Storholmen Förvaltnings kontaktnummer för alla frågor som rör bostadsrättsföreningen och Storholmen Förvaltning. Hit kan bostadsrättsföreningens styrelse och alla boende ringa mellan 07-21 på vardagar, få svar inom 40 sekunder på frågor och få sina ärenden kanaliserade till rätt person.

Storholmens Förvaltnings kundportal

När vi formade Storholmen Förvaltnings koncept talade vi med 2.700 bostadsrättsföreningar. Ett tydligt besked vi fick när vi talade med bostadsrättsföreningarnas styrelser var att dom ville ha en modern, enkel och överskådlig portal på webben där alla ärenden kan följas i realtid. Därför har vi på Storholmen Förvaltning byggt en modern portal med ett ärendehanteringssystem som fångar alla ärenden oavsett hur de kommer till oss. SMS, brev, mail eller telefonsamtal – alla ärenden loggas i samma system och styrelsen kan följa dem i portalen i realtid.

Via portalen når styrelsens medlemmar information om fastighetsskötseln, tekniska ärenden, driftärenden, administrativa och ekonomiska ärenden i realtid. Ekonomiska rapporter, kölistor och betalningsinformation etc uppdateras löpande i portalen, detta sker också i realtid.

Givetvis innehåller portalen möjlighet till e-faktura och autogiro för boende och hyresgäster. På samma sätt tar Storholmen Förvaltning emot e-faktura från leverantörer till bostadsrättsföreningen. Spårbarhet och tillgång till historik är givetvis självklarheter med Storholmens ärendehanteringssystem.

Som kund till Storholmen Förvaltning har ni tillgång till ett av de mest avancerade och kundvänliga system som finns. Men, och det förtjänar att betonas, trots all IT så är den personliga kontakten viktigast. Och därför arbetar vi nära våra kunder, sätter dialogen i centrum och lyssnar aktivt på den feedback som kunderna har. Därför har vi också lyckats utveckla ett bra IT-stöd. Utvecklingen har skett tillsammans med kunderna och det är vi stolta över.

>> Läs mer om Driftansvarig förvaltning för brf – avlastar styrelsen så att styrelsearbetet blir mindre tidskrävande

Felanmälan

Till felanmälan
side-separator

Vill du veta mer om Storholmen Förvaltnings moderna fastighetsförvaltning?

Läs mer
side-separator

Ladda ned som PDF

Storholmen Förvaltnings FAFF
(Förenklat avtal för fastighetsförvaltning –
Ekonomisk förvaltning)

Ladda ned
side-separator