Ta hand om fastigheten

Storholmens mycket uppskattade koncept

Det första som många tänker på när det gäller förvaltning av bostadsrättsföreningar är fastigheten. På Storholmen säger vi att vi arbetar med människor – inte med kåkar. Det betyder att utgångspunkten är du som sitter i styrelsen och föreningens medlemmar. Men givetvis är er gemenskap baserad på att ni bor i samma fastighet. En fastighet som måste skötas och förvaltas för att alla ska trivas.

Alla fastigheter går igenom samma livscykler. Det är inte fråga om stammarna ska underhållas. Frågan är när. Och frågan ”när” hänger intimt samman med föreningens ekonomi. Därför har vi på Storholmen ett nära samarbete mellan de tekniska förvaltarna och de ekonomiska förvaltarna. Detta är ett mycket starkt argument för att samla all förvaltning hos Storholmen Förvaltning.

Fastigheten måste skötas både i nuet och på lång sikt. Fastighetsskötaren tar hand om fastigheten i nuet. Eftersom fastighetsskötseln kräver en lokal kännedom så arbetar Storholmen med lokala fastighetsskötare.
Våra fastighetsskötare 2-2-2 arbetar efter Storholmens mycket uppskattade koncept. Det innebär bland annat att:

  • Fastighetsskötaren återkopplar till den som felanmält inom 2 timmar.
  • Fastighetsskötaren kontaktar de elektriker, rörmokare, snickare etc som finns på föreningens leverantörslista. Denna lista upprättar Storholmen med föreningen. Och när ett företag på listan anlitas så fakturerar företaget föreningen direkt.
  • Inga fördyrande påslag görs på fakturorna.
  • Alla felanmälningar registreras i föreningens portal (www.storholmendirekt.se) och där kan styrelsen följa hur arbetet går.

Den tekniske förvaltaren arbetar med fastighetens långsiktiga underhåll och med styrelsens kompentensutveckling inom olika tekniska områden. Den tekniske förvaltarens, och styrelsens, viktigaste hjälpmedel är underhållsplanen. Den beskriver vad som bör göras i fastigheten de närmaste 1 – 50 åren.

I verkligheten så finns massor av frågor som inte tydligt landar på fastighetsskötarens bord och inte är av direkt intresse för den tekniska förvaltarens. Dessa frågor och dialogen med fastighetsskötaren å ena sidan och dialogen med styrelsen å andra sidan, är den driftansvarige förvaltarens ansvar. Den driftansvarige förvaltaren är spindeln i nätet och den viktigaste kuggen i dialogen mellan styrelsen, fastighetsskötaren och den tekniske förvaltaren.

Den driftansvarige förvaltaren är ytterst ansvarig för att arbetsfördelningen är optimal för styrelsen. Den driftansvarige förvaltaren styr sitt arbete efter Storholmens 3 vägledande frågor för positionen i din värld:

  • Vad vill du och styrelsen göra i olika frågor? Hur vill ni arbeta?
  • Vad bör Storholmen göra?
  • Vad ska olika partners göra?

Med rätt position i din värld kan vi ge dig rätt service och stöd. Och du får ett smidigt styrelsearbete. Tänk vad enkelt det kan vara. Vi utgår från din situation. Och när den ändras så anpassar vi oss.

>> Läs mer om ekonomisk förvaltning av brf – ”Ekonomi Total” – allt en bostadsrättsförening behöver

Vill du veta mer om Storholmen Förvaltnings moderna fastighetsförvaltning?

Kontakta mig
text separator