Varje år under sommaren och tidig höst så blir vi kontaktade av upphandlingskonsulter som fått en förenings uppdrag att ta in offerter.
Vårt svar är: nej tack, vi lämnar inte offerter via konsulter.

Orsakerna är att:
– Vi har hittills inte sett en upphandling där konsultens insats resulterat i lägre förvaltningsarvode än vad som hade blivit utan konsulten.
– Vi har hittills inte sett en upphandling där konsultens insats resulterat i högre servicenivå.
Exempel: I underlaget står att vi ska ta emot felanmälan mellan 7­‐16
Ja men, säger vi, vi har öppet 7‐21 för samma kostnad.

– Vi har heller aldrig sett en konsultupphandling som uttryckligen säger att påslag på underentreprenörers fakturor inte får ske.
Exempel: I underlaget står att vi får göra 12% i påslag på underentreprenörer.
Ja men, säger vi, vi har inga påslag och ändå lägre arvode.

– Konsulterna använder oftast AFF–ramverket. Det passar inte föreningar. Dessutom; AFF är tänkt som ett stöd för att kunna jämföra leverantörer – så vad ska då konsulten göra?
Exempel: Upphandlingsunderlaget är beskrivet enligt AFF.
Ja men, säger vi, vi gör mer än vad som står i AFF för samma arvode.

– Det är en rimlig förväntan att konsulten har kännedom om vilka förvaltare som finns. Men vissa konsulter använder i sin tur offerta.se för att få tag på förvaltare. Varför betala för det?

– Det tar månader för konsulten att utföra uppgiften. Varför då? För att kunna motivera det höga arvodet?

– En upphandlingskonsult kostar föreningen mellan 50.000 – 200.000 kronor beroende på storlek på föreningen.

Ett bra styrelsebeslut i höst är att säga nej till konsulten. Hör av er direkt i stället så träffas vi och pratar om hur föreningen får bästa förvaltning. Ni får offerten inom 24 timmar efter vårt möte.

På återhörande inom kort,
Anette Ullberg
070-119 31 31
anette.ullberg@storholmen.se
Storholmen Förvaltning

Kontakta oss