Alla föreningar har idag fokus på stora kostnadsposter som energi, el och räntor. Längre ner på kostnadslistan, men därmed inte ointressanta, finns kostnadsposter som föreningen bör se över. Det handlar om mycket vardagsnära kostnader.

  • Förvaltarens påslag på underleverantörers fakturor som regelmässigt ligger på mellan 10-30%.
  • Föreningen nyttjar förvaltarens kontrakterade underleverantörer och som tack skickar underleverantören tillbaka ett försvarligt belopp vid slutet av året som baseras på ordervärdet av alla beställningar som förvaltaren förmedlat till underleverantören. Dessa s.k. kick-backs ligger på samma nivå som påslagen, dvs 10-30%. Skillnaden är bara att ni i föreningen inte ser kick-backs lika lätt som ni ser påslagen.
  • Ränta på föreningens pengar. Förvaltaren tillhandahåller ett klientmedelskonto som förvaltaren använder för att betala era räkningar. Nu när räntan gått upp så blir detta en intressant del i förvaltarens affärsmodell eftersom förvaltaren behåller en del av räntan.

Ett konkret sätt för er att ta er an dessa besvärande kostnadsposter är att anlita Storholmen Förvaltning som er förvaltare. Vi jobbar varken med påslag eller kick-backs och hos oss har ni pengarna på ert konto i er bank. Varje år sparar vi därför miljontals kronor åt de föreningar som vi förvaltar.

På återhörande inom kort,

Anette Ullberg
070-119 31 31
anette.ullberg@storholmen.se
Storholmen Förvaltning

Kontakta oss