Åtgärder diskuteras i styrelserna för att få grepp om ekonomin och kostnaderna. Nu i budgettider är räntekostnaderna utan tvekan i fokus.

En viktig del i diskussionen om räntor är belåningsgraden, dvs hur mycket lån föreningen har relativt fastighetens värde. Om du förstår belåningsgraden så kan du också ta ställning till behovet av sparande och skapa underlag för en sund utveckling av ekonomin i din förening.

Sparande och belåningsgrad är komplexa ämnen på många sätt men det går att skapa sig en bild som blir vägledande. Storholmen har utvecklat en modell som gör det lättare att förstå föreningens sparande och belåningsgraden. Modellen visar hur dessa två komponenter ser ut och utvecklas.

Det står ett antal stora investeringar för dörren för alla fastighetsägare, bostadsrättsföreningarna inkluderade. Investeringar de närmaste åren kommer till stor del att handla om hur föreningen blir mer energieffektiv och det blir tal om att hitta finansiering för detta syfte. De föreningar som har koll på sitt sparande och sin belåningsgrad kommer lättare få finansiering av bankerna. Alternativet är avgiftshöjningar, för energieffektivisering måste vi ju alla jobba med.

Storholmens ekonomer föreslår proaktivt åtgärder. Så hör av dig så får du prata med en av våra ekonomer och se hur det skulle låta sig göras att beskriva din förenings sparande och belåningsgraden.

På återhörande inom kort,

Anette Ullberg
070-119 31 31
anette.ullberg@storholmen.se
Storholmen Förvaltning

Kontakta oss