Bli kund

Vad ska föreningen kräva av nya förvaltaren? Tips i upphandlingstider

Här kommer några handfasta punkter att ta med i diskussionen med förvaltarna, när upphandling av förvaltare ska genomföras:

 • Löpande 3 månaders avtal
 • Snabb återkoppling på alla typer av ärenden. Varför inte 40 sekunders svarstid på telefon och 2 timmar på mail
 • Telefonkundtjänst för styrelse och boende från 7 på morgonen till 21 på kvällen.
 • Webbportal där du kan se alla föreningens ärenden i realtid.
 • Inga påslag på underentreprenörers fakturor. 0%!
 • Lokal fastighetsskötsel – ingen bilersättning.
 • Stöd så att styrelsearbetet blir så enkelt som möjligt. När något händer ska förvaltaren ge förslag på vad som ska göras. Inte bara ställa massa frågor som ger styrelsen mer arbete.
 • Deltagande av förvaltare på styrelsemöten utan extra kostnad.
 • Ett rådgivningsteam som kan engageras för svåra frågor.
 • Möjlighet att få styrelseträning av förvaltaren.
 • Löfte om vite på 10.000 kronor ifall förvaltaren inte lever upp till sina åtaganden.
 • Ett team som är specialiserat på att föra över föreningen från den gamla förvaltaren till den nya.
 • Sitter ni fast i långa avtal? Det löser vi utan dubbla arvoden.

Välj den förvaltare som vill mest. Som visar energi och vilja. Som ser dialogen som det mest centrala i relationen. Storholmen Förvaltning växer organiskt, vi köper inga kunder. Välkommen.

Det är upphandlingstider för många föreningar just nu. Akta dig för kopior.

Kontakta oss


side-separator

Ladda ned som PDF

Storholmen Förvaltnings FAFF
(Förenklat avtal för fastighetsförvaltning)

FAFF – Ekonomisk förvaltning

Ladda ned

FAFF – Teknisk Förvaltning

Ladda ned

FAFF – Driftansvarig Förvaltning

Ladda ned

FAFF – Fastighetsskötsel

Ladda ned

FAFF – Lokalvård-Städning

Ladda ned
side-separator