Bli kund

Vad ska föreningen kräva av nya förvaltaren? Tips i upphandlingstider

Här kommer några handfasta punkter att ta med i diskussionen med förvaltarna, när upphandling av förvaltare ska genomföras:

 • 3 månaders uppsägningstid för teknisk förvaltning. 4,5 månader för ekonomisk förvaltning. Och ingen bindningstid!
 •  Inga påslag på underentreprenörers fakturor. 0%!
 •  Löfte om vite på 10.000 kronor ifall förvaltaren inte lever upp till sina åtaganden.
 • Telefonkundtjänst för styrelse och boende från 7 på morgonen till 21 på kvällen.
 • Deltagande av förvaltare på styrelsemöten utan extra kostnad.
 •  Snabb återkoppling på alla typer av ärenden. Varför inte 40 sekunders svarstid på telefon och 2 timmar på mail
 • Webbportal där du kan se alla föreningens ärenden.
 • Ett team som är specialiserat på att föra över föreningen från den gamla förvaltaren till den nya.
 •  Stöd så att styrelsearbetet blir så enkelt som möjligt. När något händer ska förvaltaren ge förslag på vad som ska göras. Inte bara ställa massa frågor som ger styrelsen mer arbete.
 • Möjlighet att få styrelseträning av förvaltaren.
 • Ett rådgivningsteam som kan engageras för svåra frågor.

Välj den förvaltare som vill mest. Som visar energi och vilja. Som ser dialogen som det mest centrala i relationen. Då löser sig allt.

Det är upphandlingstider för många föreningar just nu. Akta dig för kopior.

Lizze Dansk,
Försäljningschef
Storholmen Förvaltning
072-565 65 33
elisabeth.dansk@storholmen.se

side-separator