Ekonomisk förvaltning för brf

Ekonomisk förvaltning av brf – ”Ekonomi Total” – allt en bostadsrättsförening behöver

Ekonomisk förvaltning av brf
Den ekonomiska förvaltningen innebär att bostadsrättsföreningens ekonomi stäms av, rapporter skapas och fakturor hanteras, allt detta sker på elektronisk väg. Storholmen Förvaltning scannar in bostadsrättsföreningens leverantörsfakturor och förslagskonterar dem samma dag som de inkommer. När det är gjort skickas fakturorna via Storholmen Förvaltnings elektroniska fakturahanteringssystem till de ansvariga i bostadsrättsföreningen för sakgranskning och/eller attest.

Ekonomiska rapporter för brf – i Storholmens portal kan du läsa dina rapporter i realtid
Rapporterna nås i föreningens egen portal, som finns på www.storholmendirekt.se. I portalen finns också information på konto- och verifikationsnivå, inklusive fakturakopior. Delårsrapport, budget och bokslut upprättas också inom ramen för det fasta arvodet. Årsredovisning, skatteredovisning, deklaration och momsredovisning ingår. Allt som bostadsrättsföreningen behöver inom ekonomisk redovisning ingår i det fasta arvodet.

Administration av brf
Storholmen förvaltning hanterar även köer för bostadsrättsföreningens parkeringar, garage, förråd och lokaler. Avisering av avgifter, fakturering till boende och av lokalhyror ingår. Likaså påminnelser vid missade betalningar och överlämning i förekommande fall till vår inkassopartner. Fjärravläsning och debitering av förbrukningsdata görs också inom det fasta arvodet. Alla avtal scannas in och systemet skickar mail i god tid innan uppsägning och omförhandling. Även bostadsrättsföreningens lån och försäkringar bevakas av Avtalskalendern.

Inom administrationen hanterar Storholmen förvaltning även bostadsrättsföreningens överlåtelser, pantsättningar, kontrolluppgifter etc som är resultatet av försäljning och köp av lägenheter. Servicen till bostadsrättsföreningen är inkluderad i det fasta arvodet. Köpare och säljare betalar dock en serviceavgift för detta enligt vad som sägs i brf föreningens stadgar.

Medverkan på brf styrelsemöten
Storholmens ekonomiska förvaltning deltar vid behov på styrelsemöten och har löpande avstämningsmöten med ansvariga i styrelsen. Mötena är inkluderade i det fasta arvodet.

Snabb återkoppling till din brf
Den ekonomiska förvaltningen återkopplar till den som sökt dem inom 2 timmar. Storholmens ekonomiska förvaltning arbetar i team, bokför och redovisar föreningens ekonomi och agerar också aktivt och ger förslag på hur bostadsrättsföreningens ekonomi kan stärkas.

Ekonomi Total – byggt på 2.700 intervjuer med bostadsrättsföreningar
Syftet med ”Ekonomi Total” är att bostadsrättsföreningen ska veta vad förvaltningen kostar. När vi skapade ”Ekonomi Total” hade vi som grund en intervjuserie med 2.700 bostadsrättsföreningar. Det som kunderna tydligast uttryckte var irritationen över att få extradebiteringar. Detta har vi tagit fasta på i ”Ekonomi Total” och rensat bort extradebiteringar. Sammantaget: Vi har skapat ”Ekonomi Total”, tagit bort irriterande extradebiteringar, skapat en hypermodern plattform och lyckats sänka arvodena för ekonomisk förvaltning av en bostadsrättsförening med 40-80%. Och detta med bibehållen eller ökad kvalitet i leveransen.

Vi strävar alltid efter att bli bättre
Vi är stolta över det jobb vi utför och vi strävar hela tiden efter att bli bättre. Därför ställer vi upp med vite om vi gör missar och inte rättar till missen. Skulle du trots det inte vara nöjd så ska det vara lätt att byta förvaltare, därför har vi 3 månaders uppsägningstid och inga avtal som binder fast kunderna.

Välkommen till oss på Storholmen Förvaltning.

>> Läs mer om Teknisk förvaltning av brf – ”Ingenjören” som arbetar med bostadsrättsföreningens underhållsplan

Vill du veta mer om Storholmen Förvaltnings moderna fastighetsförvaltning?

Kontakta mig
side-separator

Ladda ned som PDF

Storholmen Förvaltnings FAFF
(Förenklat avtal för fastighetsförvaltning –
Ekonomisk förvaltning)

Ladda ned
side-separator