Ny föreskrift från Elsäkerhetsverket

I december 2022 verkställdes Elsäkerhetsverket nya föreskrift ELSÄK-FS 2022:3 vilket kompletterade den tidigare föreskriften med skyldigheten att innehavaren, dvs fastighetsägaren, måste ha en fastlagd rutin för kontroll av sin elanläggning.

Denna föreskrift är inte en rekommendation utan står i §6 och §19 i elsäkerhetslagen.

Elanläggningar utgör risk för person- och sakskador. Därför har regelverket stramats upp och det ligger nu på fastighetsägaren att tillse att elanläggningen är i fullgott skick, underhålls och kontrolleras löpande. Den nya föreskriften gäller elanläggningar som betjänar flera hushåll, således omfattas inte enskilda lägenheter av föreskriften.

I en bostadsrättsförening är ordförande ytterst ansvarig att föreningens elanläggningar är säkra för person och sak, samt nu även för ovannämnda kontrollrutin. Ordförande kan delegera bort ansvaret, men då måste det vara dokumenterat vem som har tagit över ansvaret.

Kontrollrutinen av elanläggningen måste upprättas av och godkännas av en certifierad elbesiktningsingenjör.

En klar majoritet av alla föreningar saknar idag en godkänd kontrollrutin. Storholmen Teknik kan bistå föreningen i arbetet med att skapa en godkänd kontrollrutin för elanläggningen.

För ytterligare information eller frågor om kontrollrutin av elanläggningen kontakta Storholmen Teknik på teknik@storholmen.se.

På återhörande inom kort,

Anette Ullberg
070-119 31 31
anette.ullberg@storholmen.se
Storholmen Förvaltning

Kontakta oss