Fastighetsförvaltning
för brf – arbeta effektivt

Flexibel fastighetsförvaltning

Det är en viktig och tuff uppgift att sköta en bostadsrättsförening, att sitta i styrelsen. Arbetet sker på kvällen och vid sidan om allt annat som ska göras på jobbet, med barnen, med hunden, i hemmet. Därför ska din förening se till att göra det enkelt för sig.

Det är också kul att sitta i styrelsen för det händer bra saker för de som bor i föreningen. Det är ju människorna och livet det handlar om. Storholmen utgår ifrån din situation och hjälper dig till ett effektivt styrelsearbete. Därför ska din förening naturligtvis välja en förvaltare som jobbar med människor inte med kåkar. Och välja en förvaltare som tycker att dialogen är viktig och som anpassar sig efter dig och din förening. Och för att göra dialogen enkel så deltar vi på styrelsemötena utan att debitera extra.

Utöver det arbetar vi bara med ett begrepp: Positionen i kundens värld, dvs i din värld! Positionen beskrivs med hjälp av tre frågor:
– Vad gör vi?
– Vad gör du?
– Vad gör partners?
Självklart är positionen aldrig statisk och definitivt inte generell. Den varierar beroende på vilken kund vi arbetar med. Positionen varierar också över tiden. Ibland behöver styrelsen i bostadsrättsföreningen mer stöd. Ibland mindre.

För att klara att vara flexibla i positionen så styrs Storholmen-gruppen utifrån och in, samt nerifrån och upp. Med det menar vi helt enkelt att de som är närmast kund ska fatta besluten. Därför är kundteamen helt centrala för oss.

Vi säger att vi arbetar med ledning i aktivitetsutmaningen. Den är enkel:
– Vad kan vi göra för att du i styrelsen ska kunna göra det du vill? och,
– Vad kan vi göra för att du i styrelsen ska slippa göra det du inte vill göra?

Det som aktivitetsutmaningen säger är att vi är här för att göra ditt liv enkelt i styrelsearbetet.

Vi erbjuder våra kunder styrelseträning. Den är givetvis anpassad efter den enskilda styrelsens behov och baserad på vårt sätt att arbeta.

Som sagt, det är en viktig och tuff uppgift att sköta en bostadsrättsförening och att sitta i styrelsen.

Välkommen till en flexibel förvaltning!

>> Läs mer om Storholmens mycket uppskattade koncept

Vill du veta mer om Storholmen Förvaltnings moderna fastighetsförvaltning?

Kontakta mig
side-separator