Rutiner & pålitlighet

Storholmen arbetar med avtalsstrukturer som är helt anpassade efter bostadsrättsföreningarnas behov.

Det gängse ramverket på marknaden för fastighetsförvaltning heter AFF. Till trots för de många fördelar som det ramverket erbjuder så har det visat sig att en förening mår bäst av ett mer anpassat avtal. Föreningen är till karaktären skild från ett privat fastighetsbolag. Därför behövs ett avtal som är mer tillåtande och flexibelt än den struktur som AFF ger. Storholmen jobbar därför med ett avtal som är anpassat bostadsrättsföreningar.

En viktig och bärande del i våra avtal är att vi arbetar med 3 månaders löpande uppsägningstid. Uppsägningstiderna i ”branschen” är för långa. Vi anser att korta uppsägningstider stimulerar oss till att bli bättre. Rätt logiskt eller hur? Kräv det av din förvaltare också. Ni kanske har 7 månader idag?..precis..det är knappast en slump att er förvaltare erbjuder en uppsägningstid som innebär att ni måste säga upp senast 31 maj. Stämman sker i maj, nya styrelsen hinner inte konstituera sig och dessutom läsa på avtalet..och vips så är det för sent att säga upp. Välkommen till Storholmen, en renhårig förvaltare.

Inom Storholmen arbetar vi ständigt med att se över våra rutiner och effektivisera genomförandet. Ansvaret ligger hos våra Kvalitetskontrollers, vilka också sitter i styrelsen för några av våra kundföreningar. Ja. Du läste rätt. Kvaliteten i det vi gör kontrolleras av några av våra kunder! Löpande och effektivt. Vi vill nämligen att alla i Storholmen ska ha den rätta känslan för kund och det enda sättet att få det är att regelbundet vara i kundens värld. Genom att vi lagt ut kvalitetskontrollen på några kunder så tvingas vi alltid vara i kundens värld. Vårt kvalitetsarbete drivs därför från kundens värld och in. Garanterat. Hur många företag känner du till som helt öppet låter kvalitetskontrollen utföras av kunder? Förmodligen inga.

På Storholmen gör vi fel ibland. Fel är mänskligt. Det som är viktigast är hur vi agerar när vi gör fel. Vi ser fel som en källa till lärande. Som en möjlighet att bli bättre. Håller vi inte det vi lovat och du dokumenterat visar på bristen så har vi 30 dagar på oss att rätta felet. Skulle vi inte lyckas åtgärda felet inom 30 dagar så betalar vi föreningen vite.

Anser du inte att det som vi gör för att ställa till rätta det som blivit fel, så kontaktar du din förvaltare. Känner du trots det att det inte blir bra så ska du ringa vår VD.

Skulle samtalet med VD ändå inte ge det svar du önskar så erbjuder vi en Kundombudsman. Kundombudsmannen är en oberoende jurist som vi gemensamt anlitar. Storholmen betalar kundombudsmannens arvode och vi lovar att följa kundombudsmannens råd.

Skulle vi inte hålla vad vi lovar så kan vi betala vite till din förening om SEK 10.000. Det törs ingen annan förvaltare lova. Varför inte? Det gör de ju till andra fastighetsförvaltare….

>> Läs mer om vad föreningen ska kräva av sin nya förvaltare – tips i upphandlingstider

Vill du veta mer om Storholmen Förvaltnings moderna fastighetsförvaltning?

Kontakta mig
side-separator