Fastighetsskötaren i Storholmen 2-2-2 återkopplar inom 2 timmar. Hen är snabbast i Stockholm. Utan tvekan. Fastighetsskötaren är dessutom en snål rackare som tycker din förening ska betala för lampor och andra varor till inköpspris. Därför gör fastighetsskötaren inga påslag på dina fakturor. Han kan därför också sägas vara den snålaste i Stockholm.

För att jobba effektivt så har fastighetsskötaren i Storholmen 2-2-2 marknadens bästa IT-system som stöd i arbetet, ett system som han har själv varit med och byggt. Genom systemet kan du, som kund, se allt i realtid. Du ser när fastighetsskötaren är på plats och när han gjort sin rondering. Kort sagt, ingen annan fastighetsskötare har det IT-stöd som fastighetsskötaren i Storholmen 2-2-2 har och som en konsekvens så har inga andra kunder den koll på fastighetsskötseln som Storholmen 2-2-2s kunder har.

Fastighetsskötaren i Storholmen 2-2-2 rekryteras på basis av sin tekniska färdighet och på sin förmåga att kommunicera. Förmågan att kommunicera är ju avgörande för att hålla igång dialogen med dig och alla boende. Det vet fastighetsskötaren i Storholmen 2-2-2 som kan kommunikation och som fattar hur avgörande den är.

Vill du ge din förening en bättre fastighetsskötsel så hör du bara av dig.
Du kan få en fastighetsskötare från Storholmen 2-2-2 inom ett par dagar.

Anette Ullberg
070-119 31 31
anette.ullberg@storholmen.se
Storholmen Förvaltning

Kontakta oss