Arbeta effektivtNär ni genomför upphandling så notera särskilt att det skett en enorm förändring av förvaltningsbranschen de senaste åren. Uppköp av förvaltare har skett i en aldrig tidigare skådad omfattning. Den konkreta konsekvensen för er är att företag som tidigare uppträdde som konkurrenter idag mycket väl kan vara systrar i en ny gemensam ägarstruktur och därmed förmodligen inte kommer att konkurrera med varandra på ett för er gynnsamt sätt. Detta är fenomen som sker i förvaltningsbranschen och som kan påverka er förening direkt eller indirekt.

Nya stora koncerner har alltså bildats. Riskkapitalister, såsom de som står bakom dessa nya koncerner, tjänar pengar på att bygga upp koncerner och sedan sälja dem. Lärdomarna från andra branscher säger oss att inom 3-5 år så kommer dessa nya koncerner därför att säljas vidare. Konkret kan det innebära att ni kommer vilja handla upp förvaltare igen.

Med Storholmen Förvaltning hanterar ni den situation som just nu gäller på förvaltningsmarknaden. Poängen därvidlag är att Storholmen Förvaltning under loppet av 2,5 år tackat nej till inte mindre än fyra uppköpserbjudanden. Vi avser alltså inte sälja vårt företag.

Känner ni att ni vill prata mer om hur Storholmen Förvaltning resonerar och agerar så är ni välkomna att kontakta mig. Och skulle ni snabbt vilja byta förvaltare så erbjuder vi en ”leasinglösning” som gör att föreningen kan lämna er nuvarande förvaltare på dagen utan att det kostar extra. Vi tar över såväl teknisk- som ekonomisk förvaltning på 2 veckor.

Med vänlig hälsning och på återhörande,

Anette Ullberg
070-119 31 31
anette.ullberg@storholmen.se
Storholmen Förvaltning

Kontakta oss