Förvaltningsbranschen har förändrats snabbt. Kanske för snabbt när etablerade bolag har köpts upp i mycket rask takt?

  • Nu börjar effektiviseringskraven, som är en direkt följd av uppköpen, att kännas i styrelserummen. Här är några tydliga och beskrivande exempel på vad som hänt under våren när verksamheterna ska effektiviseras:
  • Styrelsen får inget grepp om ekonomin och upptäcker många fel. Även revisorn har synpunkter.
  • När styrelsen ringer förvaltaren så vet växeln inte vem de ska koppla till. Inte heller styrelsen vet eftersom deras kontaktperson (4 olika på 1 år) har slutat och de inte har fått information om vem de ska vända sig till.
  • Svårt att få fram information i portalen.
  • Årsstämman blir försenad pga av sjabbel från förvaltaren.

Ingen är felfri så det handlar om att vara ödmjuk. Ödmjukhet kan förmedlas genom ord men kanske ännu starkare genom handling t ex genom att erbjuda vite. Storholmen Förvaltning har sedan många år en vitesklausul i avtalet. Det är vi ensamma om. Det är bland annat därför som revisorn tipsar om oss.

Och skulle styrelsen, mot förmodan, inte uppleva oss ödmjuka så är det enkelt att lämna oss. Vi har nämligen 3 månaders rullande uppsägningstid. Även detta är vi ensamma om.

Storholmen står för flexibel förvaltning. Vi anpassar oss efter era behov. Det är en av förklaringarna till vår framgång. Det finns flera.

På återhörande inom kort,

Anette Ullberg
070-119 31 31
anette.ullberg@storholmen.se
Storholmen Förvaltning

Kontakta oss