Det viktigaste dokumentet och verktyget i föreningen är underhållsplanen.
En uppdaterad och lättöverskådlig underhållsplan som visar föreningens underhållsbehov är grunden till underhållet av fastigheten och för föreningens planering av sin ekonomi som även påverkar respektive medlem. Det finns mycket starka skäl att hålla föreningens underhållsplan i ett uppdaterat skick.

Har din förening en underhållsplan?
Om nej, då vill vi erbjuda er att göra en.

Om föreningen har en underhållsplan, vilket skick är den i?
Om den inte är uppdaterad i år så vill vi erbjuda er att uppdatera
den.

Syftet med underhållsplanen är att ge en bild av vad som behöver göras och när. Planen ska dessutom fungera som ett levande verktyg för hela nuvarande samt kommande styrelse.

Vår erfarenhet säger oss att underhållsplanen ska uppfylla några enkla krav för att fylla sitt syfte:
• Underhållsplanen ska vara tydlig och lättöverskådlig för att underlätta arbetet med den. Excel-format rekommenderas, utan tillkommande abonnemangskostnader.
• Underhållsplanen ska löpa över en 50-års period för att få med de stora posterna, exempelvis stambytet.
• Underhållsplanen ska ej vara för detaljerad, med exempelvis mindre driftkostnader som gör underhållsplanen svår att överblicka.

Vi erbjuder fasta priser på nya underhållsplaner och på uppdatering av gamla. Hör av er så får ni reda på hur vi kan hjälpa er.

På återhörande inom kort,

Välkommen till oss på Storholmen Förvaltning.

Kontakta oss