Föreningens tekniska underhållsplan är det mest centrala dokumentet för styrelsen att arbeta med och det är styrelsens ansvar att ta hand om fastigheten och se till att människor kan bo i huset även i kommande generationer.

Att ta fram underhållsplanen kräver oftast stöd från den tekniska förvaltningen. Därför är det viktigt att den tekniska förvaltningen fungerar som den ska och har rätt kunnande om de olika poster som underhållsplanen omfattar. Om underhållet blir eftersatt kan det snabbt leda till stora kostnader för reparationer och ombyggnation.

Utvecklingen idag kännetecknas av att nya poster gör sin entré i underhållsplanen. Vi sammanfattar dessa under begreppet EMD – Energi Miljö Digitalisering. Storholmens tekniska förvaltning har ett gediget kunnande med bred erfarenhet som täcker såväl de traditionella posterna i underhållsplanen som nya. Vi har lärt oss att ingen enskild teknisk förvaltare klarar av att vara expert inom samtliga områden som underhållsplanen tar upp, en insikt som stärkts de senaste åren i och med att EMD blivit allt viktigare. Därför arbetar vi i team och teamet är sammansatt baserat på olika kunskapsområden hos teammedlemmarna, och där kan de flesta frågor finna sina svar.

Har din förening ännu ingen underhållsplan? Vi hjälper er!

Underhållsplanen ska hållas uppdaterad genom att det varje år utförs en fastighetsgenomgång på plats i fastigheten, som sedan ligger till grund för uppdateringen av underhållsplanen. Den tekniska förvaltaren går igenom hela fastigheten för att säkerställa om det finns fel och brister samt om åtgärder bör göras, eller om något som är schemalagt att åtgärdas inte behövs göras och kan skjutas upp. En aktiv dialog mellan brf-styrelsen och den tekniska förvaltaren om underhåll, utveckling, samordningsvinster med underhållsplanen som utgångspunkt ger ett stabilt styrelsearbete.

Budgetarbetet koordinerat med underhållsplansarbetet ger styrelsen vägledning och kunskap. På Storholmen Förvaltning ser vi hur vi kan stötta och hjälpa styrelsen att fatta beslut om renovering och ombyggnation i god tid för att påbörja analys och offertintagning till kommande arbeten.

Storholmen Förvaltnings tekniska förvaltningen består mycket av karaktären rådgivning till brf-styrelsen. Det är kundens unika situation som alltid är utgångspunkten och ofta kan styrelsen behöva rådgivning av experter av olika slag och därför har vi på Storholmen Förvaltning ett rådgivningsteam som kan engageras för svåra eller komplicerade frågor. Vid renovering och ombyggnationer samarbetar vi även med DWOQ Project Management som projektleder olika typer av projekt åt våra kunder.

Vid en upphandling av Teknisk förvaltning så kan du ta hjälp av Storholmen Förvaltnings FAFF (Förenklad AFF). Denna är skapad för att underlätta processen att handla upp ny förvaltning och är anpassad efter bostadsrättsföreningars behov och innehåller viktiga ingredienser som man generellt inte tänker på att fråga efter vid en upphandling.

På Storholmen Förvaltning har vi inga påslag på entreprenörernas fakturor, utan vi tar bara betalt för våra tjänster, vår tid och vår kunskap, vi tar inte heller några ”kickbacks” från leverantörer.

För oss är det också viktigt att man får en snabb återkoppling på sina ärenden så vi har 40 sekunders svarstid på telefon från 7 på morgonen till 21 på kvällen och 2 timmars svarstid på mail. Vi har även en webbportal där du kan se alla brf-föreningens ärenden i realtid.

Storholmen Förvaltning har alltid kundens unika situation som utgångspunkt och i takt med att vi lär oss av våra kunder är det i dialogen som vi utvecklas tillsammans.

Välkommen till Storholmen Förvaltning

>> Här kan du läsa mer om våra tips i upphandlingstider och ladda ner samtliga FAFF underlag som PDF.