Angående Storholmen Förvaltnings resultat 2023. Årsredovisningen har precis blivit klar och den är verkligen intressant och kul läsning.

Storholmen Förvaltnings årsredovisning i korthet:
– Intäkterna ökade med 24% från 2022 till 2023. Det är mycket bra och en direkt effekt av hur effektivt vi arbetar i team och koncept. Framför allt så kan vi konstatera att hela TEK-blocket hade en otrolig utveckling under 2023.
– Om nu intäkterna ökat rejält så ökade resultatet ännu mer, så håll i er nu, med hela 60%. Detta är så bra att man knappt tror det är sant men, återigen, en effekt av hur vi arbetar och hur effektiva vi är. Enormt resultat.
– Så i siffror så ökade vi intäkterna från MSEK 49(2022) till MSEK 61(2023) och resultatet från MSEK +6,6(2022) till MSEK +10,6(2023).