Helt ärligt så är inte förvaltare av bostadsrättsföreningar kända i några vidare kretsar för att vara drivande i utvecklingen. Faktum är att förvalt-ningen idag utförs på i stort sett samma sätt som för 10 år sedan. Och ett annat faktum är att det mest upphetsande som skett under det senaste decenniet är att ett stort antal förvaltnings- och fastighetsskötselbolag köpts upp av riskkapitalbolag. Mer än så blev det inte under 10 år.

Undantag finns dock alltid och i detta fall heter undantaget Storholmen. 2013 bestämde vi oss för att slå in på en ny väg. Vi bestämde oss för att fokuserat leverera kundvärde i alla delar av vår verksamhet och vi insåg att vägen fram gick via samtal med styrelserna. Då tog det fart. 

Några av de exempel som kommit ur vår kunddialog och som särskiljer oss från övriga branschen är:

  • Återkoppling inom 2 timmar. Svar på kundtjänst inom 40 sekunder.
  • Transparent ärendesystem, Gateway. Styrelsen kan se alla ärenden i realtid och även kommentera direkt i ärendena och aktivitetsbonus för de styrelser som är aktiva att kommentera.
  • Vi tog bort påslag på inköp från leverantörer och stoppade s.k. kickbacks. Vi slutade med klientmedelskonto då vi anser att ni ska föreningens pengar på eget konto och därmed oavkortat få räntan.
  • Kraftigt sänkta arvoden för ekonomisk förvaltning, med upp till 50% lägre arvoden genom effektivare arbetssätt och smartare IT, dvs Gateway.
  • Renoveringsregister, maskinregister, garantijobbregister. Unika register som hjälper till att hålla koll och göra styrelsearbetet enklare.

Jag är ”taggad” på att få berätta mer om och hur vi tänker nytt för att göra förvaltningen ännu mer värdeskapande för föreningarna.

Med vänlig nytänkande hälsning och på återhörande,

Anette Ullberg, försäljningsansvarig, Storholmen Förvaltning

08-520 252 00, anette.ullberg@storholmen.se