I förvaltningsbranschen är ”elefanten i rummet” påtagligt närvarande sedan ett par år tillbaka. Det är den där elefanten som få talar om men som påverkar hela förvaltningbranschen och därmed indirekt bostadsrättsföreningen. Elefanten är riskkapitalisterna som invaderat branschen. De har på mycket kort tid köpt på sig förvaltnings- och fastighetsskötselbolag och bildat enormt stora enheter. Så stora att den gamla dominerande, kollektivisten, marknadsledaren fått se sig distanserad.

Och de som säljer sina bolag vill självfallet få så mycket betalt som möjligt. Att säga att det handlar om att tjäna pengar är väl ingen kioskvältare precis, men det som ni i styrelsen ska vara medvetna om, är att ett viktigt inslag i att få upp värdet på ett bolag är genom att binda fast kunderna, dvs er, i långa avtal. Långa avtal ökar nämligen priset på bolaget i riskkapitalisernas värderingsmodeller.

Därför uppvaktar de som ska sälja sitt bolag er och föreslår ”förmånliga” avtal över 3 år eller mer. Mycket liten kundnytta är förknippat med dessa avtal..

På Storholmen går vi, som så ofta förr, mot strömmen och erbjuder kundanpassad förvaltning. En viktig ingrediens i det är att vi erbjuder 3 månaders uppsägningstid.

Så 3 år eller 3 månader? För oss är valet enkelt.

Välkommen till oss på Storholmen Förvaltning.

Anette, Lizze och Jens
Storholmen Förvaltning
08-520 252 00
info@storholmen.se

Kontakta oss