Under september startar vi våra utbildningar igen och vi erbjuder utbildningar inom ekonomi och styrelsearbete där ni kan vässa era kunskaper.

Budgetutbildning:
• Budgetens uppbyggnad
• Kopplingen till underhållsplan, indexuppräkning och avgiftsjusteringar
• Räntor och amorteringar
• Avtalsförändringar

Datum & Tid: 20/9 kl. 17.30-18.30
Datum & Tid: 22/9 kl. 12.00-13.00

Så tolkar ni föreningens ekonomi:
• Genomgång av balans- och resultaträkning
• Nyckeltal att hålla koll på

Datum & Tid: 27/9 kl. 17.30-18.30
Datum & Tid: 29/9 kl. 12.00-13.00

Kassörutbildning
Ny kassör i styrelsen? Då kan ni boka en kassörutbildning hos oss för att lära er grunderna i att sköta föreningens ekonomi.

Styrelseutbildning
Vi erbjuder en skräddarsydd Styrelseutbildning anpassad efter just er styrelses behov.

Om ni önskar anmäla er styrelse till en utbildning så kontaktar ni oss nedan.

Kontakta oss