Varje år så här i sommartider blir vi på Storholmen Förvaltning kontaktade av upphandlingskonsulter som har fått i uppdrag av någon brf-förening att ta in offerter på förvaltning inför deras framtida byte av brf-förvaltare.

Vårt svar är alltid nej tack, vi på Storholmen Förvaltning lämnar inte offerter via konsulter och orsakerna är följande:

– Vi har hittills inte sett en enda upphandling där konsultens insats resulterat i lägre förvaltningsarvode än vad som hade blivit utan konsulten.

– Vi har hittills inte sett en enda upphandling där konsultens insats resulterat i en högre servicenivå varken för de boende eller för styrelsen. Vi tar ett exempel; i upphandlingsunderlaget står det att felanmälan ska kunna mottagas mellan 07:00 – 16:00. Ja men på Storholmen Förvaltning har vi öppet 07:00 – 21:00 och det här är en viktig sak som konsulten tyvärr inte bryr sig om.

– Vi har inte heller sett en konsultupphandling som uttryckligen säger att påslag på underentreprenörers fakturor inte får ske. Vi tycker att påslag är fel och vi på Storholmen Förvaltning tar inte heller emot s.k. kick-backs från leverantörer, vi lever helt enkelt på våra egna meriter, vår egen kunskap och vår egen tid, det här är ytterligare en viktig sak som konsulten tyvärr inte bryr sig om.

– Konsulterna använder oftast AFF-ramverket vid sina upphandlingar, men det passar tyvärr inte in på bostadsrättsföreningar, dessutom är AFF tänkt som ett stöd för att enkelt kunna jämföra olika leverantörer. Storholmen Förvaltning har i stället tagit fram ett ”Förenklat avtal för fastighetsförvaltning” – FAFF, som du kan använda som stöd vid din upphandling. Vi har tagit fram 5 st olika FAFF:ar beroende på vad som ska upphandlas, ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, driftansvarig förvaltning, fastighetsskötsel och lokalvård/städning.

>> Dessa kan du ladda ner gratis här och använda som underlag till dina offertförfrågningar.

Så vad ska då konsulten göra? Ja, ta månader på sig för att utföra och slutföra uppgiften. Varför då kanske du undrar? För att kunna motivera det höga arvodet som din bostadsrättsförening ska betala. En upphandlingskonsult kostar föreningen mellan 50.000 – 100.000 kronor så ett bra styrelsebeslut i sommar är att säga nej till upphandlingskonsulten.

Storholmen Förvaltning rekommenderar att styrelsen tar in tre offerter och träffar de som lämnat offert för att få en känsla för vilken som kan passa bäst. Att ta in för många offerter är mycket tidskrävande och ger mer huvudvärk än att det tillför något. Tvärt om riskerar styrelsen att sålla bort den förvaltare som är det bästa alternativet. Gör det enkelt för er, ladda ner våra FAFF:ar istället och lägg din tid på utvärdering av offerterna.

Låter det intressant? Hör av dig till oss, vi svarar alltid i telefon inom 40 sekunder och har 2 timmars återkopplings tid på våra ärenden, något som vi vet att våra kunder uppskattar väldigt mycket.

Låt oss träffas över en kopp kaffe så kommer du att få fler bra tips på hur er förening kan få både bättre och billigare förvaltning på samma gång. En offert har ni garanterat inom två dagar efter vårt möte.

Vi på Storholmen Förvaltning arbetar i första hand med människor, i andra hand med hus.

>> Läs mer om vad en brf-föreningen ska kräva av sin nya förvaltare och handfasta tips inför en ny upphandling

Vill du veta mer? Kontakta oss idag!

Kontakta oss