Det går en uppköpsvåg bland fastighetsskötselbolag. Riskkapitalister köper upp existerande bolag i en rasande takt och bygger stora koncerner. Har du tänkt på vad som sker i kundens, i din, värld när olika företag slås samman? Och har du tänkt på hur riskkapitalisten får avkastning på sina investeringar?

I Storholmen beskriver vi effekterna av det som händer inom fastighetsskötseln med hjälp av ett ledord, en akronym, PLÅT. Låt oss beskriva vad varje bokstav står för så får du lite bättre känsla för konsekvenserna av uppköpen:

P för påslag. Påslag på fakturor från underleverantörer är en viktig del
i finansieringen av företagsköpen. När fastighetsskötaren t ex anlitar en rörmokare så kommer påslag att göras rörmokarens faktura på upp till 30%.
– Storholmen tog bort påslagen för flera år sedan eftersom vi anser att varje leverantör ska leva på sina egna meriter.

L för löner. Förvärven leder till kostnadspress och den största kostnaden i ett fastighetsskötarbolag är lönerna varför dessa kommer under press.
– I Storholmen är vi stolta över att säga att vi har de bäst betalda fastighetsskötarna. Vi vill ha de bästa och därför tog vi bort cheferna och fördelade chefernas löner på dem som jobbar hos dig.

Å för ålderism. Det finns en tendens att prioritera unga medarbetare när nya koncerner skapas.
– På Storholmen har vi insett värdet i erfarenhet, och personlighet, och vi får inte fråga om sökandes ålder när vi anställer.

T för teknik i meningen informationsteknik som bygger på processer, ger stela strukturer och minskar flexibiliteten mellan kund och fastighetsskötare.
– På Storholmen har vi vårt eget IT-system, byggt av kunder och medarbetare tillsammans, vilket borgar för flexibilitet och därmed kundnöjdhet.

Vi på Storholmen Förvaltning arbetar i första hand med människor, i andra hand med hus.

>> Läs mer om vad en brf-föreningen ska kräva av sin nya förvaltare och handfasta tips inför en ny upphandling

Vill du veta mer? Kontakta oss idag!

Kontakta oss