Nu till hösten är det många bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som kommer att starta upp ombyggnationer och renoveringsprojekt i sina fastigheter. För att inte drabbas av en försenad byggstart är det nu hög tid att söka bygglov hos kommunen om så krävs och göra ett korrekt förfrågningsunderlag för att säkerställa likvärdiga och jämförbara anbud från leverantörer.

Innan projektstart är det viktigt att fastigheten har blivit genomgången och undersökt av experter för att fastställa fastighetens renoveringsbehov samt att en plan för eventuella samordningsvinster är framtagen. Här krävs det både tekniska kunskaper för att förstå vad som behöver göras och i vilken ordning arbetet bör utföras. Det krävs också kunskaper i entreprenadjuridik, eftersom föreningen är en juridisk person och därmed inte omfattas av den skyddande lagstiftning som gäller för konsumenter.

Vi på Storholmen Förvaltning samarbetar med DWOQ Project Management som har mångårig erfarenhet av upphandling och projektledning och är specialiserade på att leda renoveringsprojekt åt bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Under åren har de genomfört ett stort antal projekt med bland annat olika typer av fasadrenoveringar, balkongrenoveringar, trapphusrenoveringar, reparationer av tak och takomläggningar och renovering av fönster samt hela fönsterbyten.

De har även en stor erfarenhet av olika typer av dräneringsarbeten, renoveringar av gårdsbjälklag med tätskikt, hissbyten, byten av undercentraler, stambyten, relining, installation av bergvärmeanläggningar, renovering av elanläggningar, renovering och omgjutning av olika typer av betongkonstruktioner, garagerenoveringar och kulvertbyten.

DWOQ Project Management hanterar även allt annat som kan behövas för att entreprenaden ska gå smidigt, till exempel inlämnande av bygglov/bygganmälan och anlitande av kontrollansvariga och besiktningsmän. De hanterar även alla kontakter med boende och entreprenörer om så önskas.

Ni får alltid en offert med fasta priser för uppdraget, så att föreningen eller fastighetsägaren vet i förväg vad som kommer att faktureras för uppdraget. De gör inga påslag på entreprenörernas fakturor, utan tar bara betalt för sina tjänster, sin tid och kunskap. De tar inte heller några ”kickbacks” från leverantörer och står alltid på samma sida som beställaren med att säkerställa att projektet utförs enligt avtal och att inga onödiga kostnader tillkommer under tidens gång.

Träffa oss över en kopp kaffe så kan vi diskutera era projekt och utmaningar under hösten.

Vi på Storholmen Förvaltning arbetar i första hand med människor, i andra hand med hus.

>> Läs mer om DWOQ Project Management – specialister på att leda renoveringsprojekt åt bostadsrättsföreningar

Vill du veta mer? Kontakta oss idag!

Kontakta oss