En av de ärenden som kan irritera boenden mest är när namnbyten inte fungerar eller utförs sent. Ja som visan säger: ”Det är de små, små detaljerna som gör det.”

Det är viktigt att förstå detaljernas betydelse i förvaltningen av bostadsrätts- föreningen. Inte minst för att ge styrelsen ett bra klimat att vistas i och slippa höra klagomål från medlemmarna.

Alla kan göra fel men inte alla förvaltare tar sitt ansvar som Storholmen gör. Därför har vi infört vite på sena namnbyten. Sker inte bytet inom överens- kommen tid så får föreningen vite om 500 kronor. Det är vi ensamma om.

Vi är ensamma om mycket. Betydligt mer än som får plats på ett A4. Så jag säger på återhörande inom kort, så ska jag berätta mer om hur Storholmen är unikt i sitt att förvalta bostadsrättsföreningar.

På återhörande inom kort,
Anette Ullberg
070-119 31 31
anette.ullberg@storholmen.se
Storholmen Förvaltning

Kontakta oss