Bokslutsperioden kan vara utmanade och den kan orsaka lite tunnhårighet på sina håll. Några orsaker till det kan vara att det är en period då förvaltaren stänger av telefonen, att arbetet med bokslutet inte går som planerat och att årsredovisningen kommer för sent. En annan utmaning kan vara att styrelsen inte involveras i dialogen mellan förvaltaren och revisorn. Bokslutsperioden är en viktig period för styrelsen och om bokslutet inte kommer in i tid medför det andra problem, t ex att flytta stämman.

Ja bokslutstiden är ett exempel på en period som kan skapa en hel del frustration i styrelsen. Det finns andra exempel också på utmanande situationer.

Det som alla dessa situationer har gemensamt är att de skulle hanteras bättre om bara dialogen fungerade mellan er och förvaltaren.
På Storholmen stänger vi självklart inte av telefonerna, vi lyfter luren för ett samtal, eller träffar våra kunder över någon digital möteskanal för att reda ut alla typer av frågor. Vi deltar även på styrelsemötena, digitalt eller fysiskt, utan extra kostnad. Vi värnar, som sagt, dialogen oss emellan.

Uppskattar du och din styrelse dialog, samtal och närhet i förvaltningen då vill vi gärna presentera oss för er. Vi söker alltid efter nya kunder som värdesätter dialogen högt och som vill utveckla och utvecklas tillsammans med oss.

Välkommen till Storholmen Förvaltning

>> Här kan du läsa mer om våra tips i upphandlingstider och ladda ner samtliga FAFF underlag som PDF.