Styrelsearbetet är verkligen spännande och utvecklande i en bostadsrättsförening. Högt som lågt ska avhandlas och beslut ska fattas.

Det kan gälla en högst besvärande invasion av myror på uteplatsen. Skadedjursbekämpning är därför ett återkommande tema på styrelseagendan. Myror är små och listiga och de hinner ofta etablera sig innan de upptäcks och när de väl upptäcks, så är de som regel rejält många.
Elefanter har vi fysiskt bara noterat i en förening. Men den var inbjuden till städdagen.

Men ”elefanten i rummet” är påtagligt närvarande sedan ett par år tillbaka. Det är den där elefanten som få talar om men som påverkar hela förvaltningbranschen och därmed indirekt bostadsrättsföreningen. ”Elefanten i rummet” är helt enkelt riskkapitalisterna som invaderat branschen. De har på mycket kort tid köpt på sig förvaltningsbolag och fastighetsskötselbolag och bildat enormt stora enheter. Så stora att den gamla dominerande marknadsledaren fått se sig distanserad.

Hemma i Johanneshov går dock livet vidare. Vi utmanar fortfarande den gamla marknadsledaren och vi utmanar numera också riskkapitalisterna. Vi ser försök att kopiera oss men vi är fortfarande de enda som svarar på 40 sekunder på kundtjänst, som återkopplar på mail inom 2 timmar och vi har inte klientmedelskonto… bara för att nämna några särdrag hos Storholmen Förvaltning.

Det finns mycket mer att berätta. Vi hörs om ett möte!

På återhörande inom kort,
Anette Ullberg
070-119 31 31
anette.ullberg@storholmen.se
Storholmen Förvaltning

Kontakta oss