Vi får ibland frågan: Varför är ni på Storholmen så utmanande? Vårt svar är mycket enkelt: Vi har till dags dato pratat med 3.700 föreningar och frågat dem om vad som fungerar och vad som inte fungerar i deras förvaltning och det är föreningarnas svar som vi bygger vår ”kaxighet” på. Här är några exempel på vad föreningar berättat för oss och vad vi har gjort för att bli bättre förvaltare:

”Kvaliteten på förvaltningen är för låg och priset för högt.”
Storholmen arbetar därför kontinuerligt med att höja kvaliteten och sänka arvodena. Vi har sänkt förvaltningsarvodena med 40‐60% de senaste 3 åren och kvaliteten i förvaltningen är avsevärt högre. Ingen förvaltare är felfri, alla gör misstag och även vi, men vi ser alla misstag som en inspiration till att bli bättre. Och klarar vi inte att åtgärda missarna så betalar vi vite.

”Förvaltningen är inte skapad för oss. Den passar för stora fastighetsägare.”
Storholmen arbetar därför bara med bostadsrättsföreningar.
Vi har också skapat ett unikt arbetssätt och en unik avtalsstruktur som passar för bostadsrättsföreningar.

Förvaltarna lägger 10­‐30% fakturor från andra leverantörer.
Storholmen har slopat alla påslag och vi lever efter devisen att alla ska leva på sina egna meriter.

Föreningarna berättar hela tiden saker för oss. Vi lyssnar och anpassar oss för att bli bättre. Att driva utvecklingen på det sätt som Storholmen Förvaltning gör är ett arbete utan slut. Vi påbörjade arbetet 2012 och vi har kommit långt men är inte färdiga, så vi fortsätter lyssna på föreningarna och det ger hela tiden nya intryck.

Det är mycket som Storholmen gör för att förvaltningen av bostadsrättsföreningar ska bli bättre.

På återhörande inom kort,

Anette Ullberg
Storholmen Förvaltning
08-520 252 00
info@storholmen.se

Kontakta oss