Välkommen att ta del av Storholmen Förvaltnings FAFF-dokument, ett genomarbetat upphandlingsunderlag framtaget specifikt för bostadsrättsföreningar. Ett efterfrågat stöd för att enklare få jämförbarhet i utvärderingen av intagna offerter. 

Storholmen Förvaltning har tagit fram FAFF:en (Förenklad AFF) för att underlätta processen att handla upp ny förvaltning genom att anpassa den för föreningens behov, och viktiga ingredienser som man generellt inte tänker på att fråga efter. 

Här finner du beskrivningar på viktiga delar som bör ingå i förfrågan: 

 • Objektsbeskrivning och hygienfaktorer 
 • Rutiner och instruktioner 
 • Handlingar 
 • Inkomster och inbetalningar 
 • Utgifter och utbetalningar 
 • Budgetering, rapportering, bokslut och bokföring 
 • Skatter och myndighetsuppgifter 
 • Finansiering 
 • Bostadsrättsinnehavare/hyresgäster 
 • Övrig administration 
 • Underhållsplan 
 • Fastighetsgenomgång 
 • Rapportering 
 • Tillkommande tjänster som inte ingår i fast arvode  

Ladda ner dessa dokument så att ni i styrelsen kan använda dem som underlag när förfrågningar ska göras till upphandlingen. FAFF-dokumenten finns som underlag för upphandling av Ekonomisk förvaltning, Teknisk förvaltning, Driftansvarig förvaltning, Fastighetsskötsel och Lokalvård. 

>> Här kan du läsa mer om våra tips i upphandlingstider och ladda ner samtliga FAFF underlag som PDF.