Någon av marknadsledarens lokala verksamheter har beslutat att lämna tillbaka delar av vinsten de gjorde 2017. Intressant. Hur vore det om de istället slopade de påslag på leverantörsfakturor som de gör på mellan 10-20%. För faktum är att pengarna är bostadsrättsföreningarnas.

Ja det finns olika sätta att förhålla sig gentemot kunderna. På Storholmen valde vi för 5 år sedan att slopa alla påslag på fakturorna och så kallade kick-backs från leverantörer. Hittills har våra kunder sparat över MSEK 10…

Och dessutom står våra kunders pengar på KUNDERNAS konto hela tiden. Andra aktörer använder klientmedelskonton och har med andra ord kundernas pengar på SINA egna konton. Märkligt. Klart man ska sina egna pengar på sitt eget konto? Eller hur?