Nu är våren på ingång och Storholmen Förvaltning vill gärna påminna er om vad som är aktuellt just nu och vad ni bör tänka på inför resten av året. Viktigt att komma ihåg är att väga in eventuella ledtider, årstid och säsong så att rätt saker planeras och görs vid given tidpunkt.

Snart dags för sandupptagning
Nu börjar det bli dags för sandupptagning. Om sandupptagningen inte ingår i er förenings snöavtal hjälper vi på DAF er gärna med upphandling för att lösa detta.

Vi vill också påminna om att det är hög tid att ta in offerter inför nästkommande vinter om ni om ni inte är nöjda med ert befintliga snöavtal.

Takbesiktning efter vintern
Våra fastighetsskötare på 2-2-2 vill påminna er om att det är bra att utföra en takbesiktning efter vintern. Under vinterns kalla årstid kan skador på tak lätt uppstå från snö, is och kyla men även från snöskottning. Om skador upptäcks är det viktigt att de åtgärdas i tid. Våren och sommaren är en bra tid för detta.

Har ni koll på andrahandsuthyrningarna?
Kundsupport erbjuder en tjänst där genomgång görs av föreningens samtliga medlemmar och ev. hyresgästers folkbokföringsadresser för att identifiera om olovliga andrahandsuthyrningar pågår.

Tjänsten är uppdelad i tre steg – vill ni veta mer, kontakta Kundsupport.

Hjälp med hantering av föreningens passersystem
Behöver er förening hjälp med hantering av passersystem? Direkt hjälper till med nyckelbrickor, uppdateringar samt eventuella ändringar.

Storholmens register
Vi vill påminna om Storholmens register som vi tagit fram för att ni i föreningen lätt ska kunna ha koll på garantier, avtal, ritningar och maskinparken ni har i er förening.

Vi erbjuder följande:
• Garantijobbsregister – få koll på de garantier ni har för de arbeten ni fått utförda och maskiner ni köpt in.
• Ritningsregister – vi scannar in de ritningar ni har över er fastighet, sammanställer och sparar dem digitalt.
• Maskinregister – här lägger vi in er maskinpark för att ni på ett överskådlig vis ha koll på ex era tvättmaskiner, undercentral m.m. Felanmälningar kopplas till specifik maskin så att ni t.ex. får statistik som visar hur ofta maskinen går sönder.
• Renoveringsregister –  samla all föreningens historiska och kommande renoveringsansökningar och dokument digitalt kopplat till respektive lägenhetsnummer i vår portal. Där lägger vi in alla medlemmars renoveringsansökningar med tillhörande dokument digitalt. I renoveringsregistret ser ni enkelt vad som har gjorts i föreningens alla lägenheter och i övriga lokaler, allt finns då samlat på ett ställe och ni får en bra överblick av all er dokumentation. Detta kan vara mycket hjälpsamt vid eventuell felsökning i händelse av framtida skador.
• Avtalskalender – här registrerar vi in samtliga avtal med löptider ex lån, lokalavtal, försäkringsbrev etc. och ni får notis per mejl när det är dags att förnya, omförhandla eller att säga upp.

Behöver er bostadsrättsförening hjälp med något av detta? Kontakta oss idag!

Storholmen Förvaltning