Siffror, ordning & reda

Allt sker på elektronisk väg

Administrationen av föreningen och det ekonomiska ansvaret är nära knutna till varandra. Därför har vi skapat det vi kallar ”Ekonomi Total”. I grund och botten svarar det mot allt som föreningen behöver. Hos de föreningar vi talat med finns en uttalad vilja att köpa den administrativa och ekonomisk förvaltningen till fast arvode. Lärdomarna från förvaltare där alla möjliga kostnader tillkommer talar sitt tydliga språk.

Storholmens ekonomiska förvaltare arbetar som ”riktiga” ekonomer, vilket betyder att de inte bara bokför och redovisar föreningens ekonomi, utan de agerar också aktivt och ger förslag på hur föreningens ekonomi kan stärkas.

I ”Ekonomi Total” sker allt på elektronisk väg. Från hantering av leverantörsfakturor till bokföring och rapportering. I mitten av månaden när alla fakturor har kommit in så är månadsrapporten klar. Rapporten finns på föreningens egen portal på www.storholmendirekt.se. Där kan du för övrigt följa föreningens alla ärenden. Ekonomiska, administrativa, tekniska och felanmälningar.

Koll på siffrorna samt ordning & reda i administrationen alltså. En bra grund för ett effektivt styrelsearbete.

Under rubriken ”Företagshemligheter” hittar du kopia på våra avtal och bilagor.

side-separator