Mer om Storholmen Förvaltning för kund och arbetssökande

Storholmen Förvaltning är bildad på basen av några viktiga insikter. Dessa insikter får vi genom att prata med bostadsrättsföreningarna. Vi för kontinuerligt dialog med föreningarna och till dags dato har vi pratat med över 3000 föreningar. Det vi lär oss av dessa samtal och undersökningar är ovärderligt för oss och ger oss ledstjärnor för vårt arbete, kraft och inspiration. Vi som jobbar inom Storholmen Förvaltning har en passion för att göra livet enklare och bättre för bostadsföreningarna och vi är fast beslutsamma på att utmana branschen. En bransch som domineras av en marknadsledare och två drakar och utmärks av föråldrade traditioner och otidsenliga spelregler. Här är några viktiga insikter som vi kommit till:

–> Bostadsrättsföreningarna behandlas styvmoderligt och får inte samma professionella stöd som andra fastighetsägare.
–> Bostadsrättsföreningarna leds av en styrelse som utför sitt arbete vid sidan av sitt jobb.
–> Generellt sett är nivån på förvaltningen av föreningarna för låg och priset för högt.
–> Föreningarnas situationer handlar ytterst om oss själva. Det handlar om livet och boendet – därför kan vi lätt identifiera oss med de utmaningar som bostadsrättsföreningarna har.

Vi utmanar även den traditionella synen på hur ett företag ska byggas och vi har vår egen syn på hur det ska ske. Vi kallar det för den socialt intensiva verksamheten. Till grund för vår syn ligger egen forskning i samarbete med forskare.

Inom Storholmen älskar vi att göra saker annorlunda och vi lyckas med det. Några exempel på hur vi resonerar och hur det skiljer sig från andra företag:

–> Vi har ingen vision, mission eller affärsidé. Det närmaste vi kommer en vision är på medarbetarnivå. Alla individer bär på en dröm. Därför checkar våra medarbetare ut den 31 maj och återkommer den 1 september vart femte år.
–> I grunden arbetar vi bara med ett begrepp: Positionen i kundens värld.Positionen i kundens värld beskrivs med hjälp av tre frågor: Vad gör vi? Vad gör kunden? Vad gör partners?
–> Självklart är positionen aldrig statisk och definitivt inte generell. Den varierar beroende på vilken kund vi arbetar med. Positionen varierar också över tiden. Ibland behöver styrelsen i bostadsrättsföreningen mer stöd. Ibland mindre.
–> Dialogen med kund och partner är det som styr oss. För att göra dialogen så effektiv som möjligt är vi helt transparenta. Faktum är att vi förmodligen är ett av världens mest transparenta företag. Allt som görs ser våra kunder i realtid.
–> För att klara att vara flexibla i positionen så styrs Storholmen utifrån och in samt nerifrån och upp. Med det menar vi helt enkelt att de som är närmast kund ska fatta besluten. Därför är kundteamen helt centrala för oss. Våra team styr arbetet och avgör frågorna inklusive hur de ska arbeta, hur teammodellerna ska se ut, vem som ska rekryteras och när semester ska förläggas. Vi har inga chefer i verksamheten utan teamen styr sig själva i grunden med stöd i Storholmengruppens ramar.
–> Vi lever på våra egna meriter och har därför avskaffat alla påslag på underleverantörers fakturor. Vi tar inte emot årsslutsbonusar från leverantörer. Vi skär dessutom inte emellan på kundernas sparpengar och har därför inte klientmedelskonto utan våra kunder har sina pengar på egna konton. Under 2016 innebar allt detta av vi förde över MSEK 2,2 till våra kunder, 2017 var summan MSEK 3,2. Pengar som andra förvaltare gladeligen skulle ha behållit.
–> Eftersom vi lever på egna meriter så satsar vi mycket på personalutveckling. Ett belysande exempel är att varje team dagligen genomför två avstämningar med kunskapsöverföring mellan teamets medlemmar.

Vill du veta mer om Storholmen Förvaltning som kund? Kontakta Lizze Sjöberg på elisabeth.sjoberg@storholmen.se

Vill du veta mer om Storholmen Förvaltning som arbetssökande? Kontakta Ulrika Norlin på ulrika.norlin@storholmen.se. Vi rekryterar kontinuerligt och är intresserade av alla typer av personligheter och färdigheter. Till dig som känner av ”ålderpsykosen” på arbetsmarknaden så vill säga att på ren svenska så struntar vi i din ålder. Vi rekryterar personal från 20 år och uppåt utan övre gräns.

Besöksadress:
Blasieholmsgatan 4a

Postadress:
Storholmen Förvaltning
Blasieholmsgatan 4a
111 48 Stockholm

Felanmälan och kundtjänst – ett nummer för alla ärenden
Telefonnummer: 0771-STORHOLMEN (0771-786 746)
Öppettider: Måndag-fredag 07.00-21.00

Söker du lokal? Ring Storholmen. Vi förmedlar lokaler i våra kunders fastigheter.