Här finner du rutinbeskrivningar, avtalsstrukturer och andra företagshemligheter…

Rutiner och processer

Driftansvarig förvaltning

Rutiner
Avflyttningsstillsyn_180724_R2

AvropLopandeUnderhall_180724_R2

Uppstartnykund_180724_R2

Processer
DAF-rondering_180724_R2

Leverantorslista_180724_R2

Nyckelhantering_DAF_180724_R2

Sakgranskning av fakturor_180724_R2

Upphandling Entreprenor_180724_R2

Ekonomisk förvaltning

Processer
Arvode_180724_R2

Avstamning av fastighetsforsakring_180724_R2

Bokslut_180724_R2

Budget&delarsrapport_180724_R2

Forvaring och arkivering_180724_R2

Inkomstdeklaration_180724_R2

Inre reparationsfond_180724_R2

Lan – bevakning av loptider_180724_R2

Likviditetsprognos_180724_R2

Lopande bokforing och avstamning_180724_R2

Moms_180724_R2

Skattedeklaration_180724_R2

Teknisk förvaltning

Rutiner
Projektledning_180724_R2

Upphandling_180724_R2

Processer
Fastighetsgenomgang_180724_R2

Underhallsplan_180724_R2

Projekt

Rutiner
Projekt_180724_R2

Projekt-Projektledning_180724_R2

Projekt-Upphandling_180724_R2

Produktion

Processer
Arkivering_180725_R2

Avnotering Pant_180724_R2

Bevakning Hyreskontrakt_180724_R2

Bevakning_leverantorsavtal_180724_R2

Kontorsmateriel_180724_R2

Overlatelse_180724_R2

Pantsattning_180724_R2

Produktion Dag

Processer
Autogiro nya betalare_180724_R2

Daliga betalare_180724_R2

Debitering vatten och el_180724_R2

Direktbetalning utlagg_180724_R2

e-faktura_180724_R2

Fakturaadressering_180724_R2

Forfragningar_SCB_ovrigamyndigheter_180724_R2

Handkassa och kortinköp_180724_R2

Inbetalningar hyror och avgifter_180724_R2

Inkasso_180724_R2

Kontrolluppgift_180724_R2

Kundfakturor_180724_R2

Kvartalsavisering_180724_R2

Lan – bevakning av loptider_180724_R2

Leverantorsfakturor Del 1_180724_R2

Leverantorsfakturor Del 2_180724_R2

Namnandringar_180724_R2

Paminnelser_kundfakturor_180724_R2

Paminnelserutin_180724_R2

Periodiskafakturor_180724_R2

Posthantering_180724_R2

Preliminarskatt_180724_R2

Returer_180724_R2

Styrelsesupport

Rutiner
Forsakringsarende_ejvatten_ 180724_R2

Juridisktarende_180724_R2

Stadgerevidering_180831_R3

Vattenskada_anmalan_180724_R2

Vattenskada_atgard_180724_R2

Processer
Hyresforhandling_20161104

Omforhandling_Garage-Forrad-Mindrelokal_180724_R2

Omforhandling_Lokal_180724_R2

Omforhandling_Pplatsutomhus_180724_R2

Protokoll_180724_R2

Upplatelse_180724_R2

Direkt

Processer
Andrahands-ochrenoveringsansokan_180724_R2

Autogiro_e-faktura_180724_R2

Bemanningexpedition_180724_R2

Besok_180724_R2

Brickor till portar och tvatttsugor mm_180724_R2

Budning material_180724_R2

Felanmalan_180724_R2

Fragor_avier_betalhist_180724_R2

Maklarbild_180724_R2

Mottagandeavmaterial_180724_R2

Nyckelutlaning_180724_R2

Overlatelser_medlemskap_180724_R2

Pantinformation_180724_R2

Porttelefon_180724_R2

Rutin for foreningslokal_180724_R2

Stallerboendeiko_parkering_forrad_180724_R2

Uppsagning_parkering_forrad_180724_R2

Boendesupport

Rutiner
Andrahandsuthyrning_180724_R2

ByteavHR_180724_R2

Forradsinventering_180724_R2

Inkasso_180724_R2

Olovligandrahandsuthyrning_180724_R2

Uthyrning av lokal_180724_R2

Processer
Avbetalningsplan_180724_R2

Storning_180724_R2

Uthyrning av parkering, forrad och garage_180724_R2

Försäkring & Skador

Processer
Fuktmatningsprocess_20161104

Fixit!
Processer
Klottersanering Fixit_20161104

Fastighetsskötsel

Processer
Arendehantering FS_20161104

Uppstartsrutiner – körs mellan 1 månad – 1 vecka innan övertagande

Uppstart-Direkt_20150926_R1

Uppstart-Drift_20150926_R1

Uppstart-Ekonomi_20150926_R1

Uppstart-Produktion_20150926_R1

Avtalsstrukturer

FAFF_2014