Här finner du rutinbeskrivningar, avtalsstrukturer och andra företagshemligheter…

Rutiner och processer

Driftansvarig förvaltning

Rutiner
Avflyttningsstillsyn_180724_R2

AvropLopandeUnderhåll_181010_R3

Uppstartnykund_181010_R3

Processer
DAF-rondering_181010_R3

Leverantorslista_181010_R3

Nyckelhantering_DAF_181010_R3

Sakgranskning av fakturor_180724_R2

Upphandling Entreprenor_181010_R3

Ekonomisk förvaltning

Processer
Arvode_181010_R3

Bokslut_181010_R3

Budget&delarsrapport_181010_R3

faktura_arkivering_181012_R1

Forvaring _och _arkivering_180724_R2

Inkomstdeklaration_180724_R2

Inre reparationsfond_180724_R2

Lan_ bevakning_loptider_181010_R3

Likviditetsprognos_181010_R3

Moms_181010_R3

Teknisk förvaltning

Processer
Tek_Fastighetsgenomgang_180914_R3

Tek_Projektledning_180914_R3

Tek_Underhallsplan_180914_R3

Tek_Upphandling_180914_R3

Produktion

Processer
Arkivering_181010_R3

Avnotering Pant_181010_R3

Bevakning Hyreskontrakt_180724_R2

Bevakning_leverantorsavtal_180724_R2

Lan_bevakning av loptider_181011_R3

Namnandringar_181011_R3

Overlatelse_181011_R3

Pantsattning_181011_R3

Produktion Dag

Processer
Autogiro nya betalare_181011_R3

Avstamning_ fastighetsforsakring_181010_R3

Daliga betalare_180724_R2

Debitering vatten och el_20181011_R3

Direktbetalning utlagg_181011_R3

e-faktura_180724_R2

Faktura_adressandring_20181011_R3

Forfragningar_SCB_ovriga_myndigheter_180724_R2

Handkassa och kortinkop_180724_R2

Inbetalningar hyror och avgifter_181011_R3

Inkasso_181011_R3

Kontrolluppgift_181011_R3

Kundfakturor_181010_R3

Kvartalsavisering_180724_R2

Lan – bevakning av loptider_180724_R2

Leverantorsfakturor Del 1_181011_R3

Leverantorsfakturor Del 2_181011_R3

Lopande bokforing och avstamning_180724_R2

Paminnelser_kundfakturor_180724_R2

Paminnelserutin_180724_R2

Periodiskafakturor_181011_R3

Posthantering_181011_R3

Preliminarskatt_180724_R2

Returer_181011_R3

Skattedeklaration_180724_R2

Styrelsesupport

Rutiner
Forsakringsarende_ejvatten_ 181010_R3

Juridisktarende_181010_R3

Stadgerevidering_181010_R3

Vattenskada_anmalan_181010_R3

Vattenskada_atgard_20181010_R3

Processer
Hyresforhandling_181011_R3

Omforhandling_Garage_Forrad_Mindrelokal_181010_R3

Omforhandling_Lokal_180724_R2

Omforhandling_Pplatsutomhus_181010_R3

Protokoll_181010_R3

Upplatelse_181010_R3

Direkt

Processer
Andrahands-ochrenoveringsansokan_181010_R3

Autogiro_e-faktura_181010_R3

Bemanningexpedition_180724_R2

Besok_180724_R2

Bokning_foreningslokal_181010_R3

Brickor till portar och tvatttsugor mm_180724_R2

Budning material_181010_R3

Felanmalan_181010_R3

Fragor_avier_betalhist_180724_R2

Fragor_Overlåtelser_medlemskap_181010_R3

Maklarbild_181010_R3

Mottagandeavmaterial_181010_R3

Nyckelutlaning_180724_R2

Pantinformation_180724_R2

Porttelefon_181010_R3

Stallerboendeiko_parkering_forrad_181010_R3

Boendesupport

Rutiner
Andrahandsuthyrning_181008_R3

ByteavHR_181008_R3

Forradsinventering_181008_R3

Inkasso_181008_R3

Olovligandrahandsuthyrning_181008_R3

Uthyrning av lokal_181008_R3

Processer
Avbetalningsplan_181008_R3

Storning_180724_R2

Uthyrning_ parkering_forrad och garage_181008_R3

Entreprenad

Processer
Rivning_och_aterställning_utifran_fuktrapport_20180927_R1

Fixit!

Processer
Arendeprocess_Fixit!_20181008_R1

Garagestadning_parkeringslinjemalning_20181008_R1

Malning_20181008_R1

2-2-2

Processer
Avlasning_undercentral_vattenmatare_20180919_R1

Inbrott_skadegorelse_20181012_R2

Nyckelhantering_180919_R1

Rondering_181012_R2

Vattenavstangning_20181012_R2

Kvalitet&Garanti

Processer
garantianmalan_20180927_R1

Uppstartsrutiner – körs mellan 1 månad – 1 vecka innan övertagande

Uppstart-Direkt_20150926_R1

Uppstart-Drift_20150926_R1

Uppstart-Ekonomi_20150926_R1

Uppstart-Produktion_20150926_R1

Avtalsstrukturer

FAFF_2014